Routeplanner

Routeplanner 3.0 is een programma dat studenten inspireert en ondersteunt bij het geven van richting aan hun eigen leven. Het besteedt aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling en faciliteert hen actief bij het realiseren van studiesucces en ondernemendheid. Studenten leren met het programma Routeplanner veel over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Ze krijgen inzicht wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven. Het biedt tal van handvaten om in de huidige, snel veranderende, maatschappij succesvol te zijn in de studie, werk en maatschappij als geheel. Met als resultaat dat zij als volwaardige vakmensen en wereldburgers, goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en wereld van morgen en overmorgen.

Programma Routeplanner

Met het programma Routeplanner gaan studenten concreet aan de slag met het verwerven van 21ste eeuwse vaardigheden. Het lesmateriaal bestaat uit tien modules die in de vorm van een toolbox met oefeningen en opdrachten geordend zijn aan de hand van de 21ste vaardigheden. Er is lesmateriaal beschikbaar voor studenten op zowel niveau 3-4 als voor niveau 1-2. Het programma stimuleert studenten onder andere dat ze zich als Regisseur van hun eigen leven gaan opstellen, verantwoordelijkheid nemen, ondernemend gedrag tonen, denkvaardigheden ontwikkelen en zich kunnen inleven in mensen met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Het besteedt aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling en faciliteert hen actief om kritisch te reflecteren op hun eigen houding.

Afbeelding routeplanner

Het effect voor docententeams

Wat voor studenten geldt, is tevens van toepassing voor individuele docenten en teams. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen, koers bepalen, regie nemen, ondernemend zijn, etcetera, het zijn allemaal eigenschappen die voor docenten en teams van belang zijn om succesvol te zijn in het werken en leven in de 21e eeuw. Het resultaat is dat docenten en teams zich voortdurend blijven ontwikkelen tot betrokken professionals, die in staat zijn met veranderingen mee te bewegen. Uitvoering van het programma Routeplanner levert in feite een dubbelslag op voor zowel studenten en docenten en sluit naadloos aan op het visiedocument van ROC Friese Poort.

En hoe geven we hier vorm aan?

ROC Friese Poort biedt met het programma Routeplanner 3.0 een uitdagende, intensieve training aan voor studenten en medewerkers. De doelen van de training zijn: 

  1. Verwerven van zelfinzicht, wie je bent en wat je wilt 
  2. Accepteren van persoonlijke verantwoordelijkheid 
  3. Vaste gewoonten en overtuigingen omzetten in nieuw gedrag   
  4. Regie nemen door je op te stellen als Regisseur 
  5. Het maken van keuzes als een succesvolle medewerker 
  6. Stimuleren van ondernemend gedrag

Zie ook: maatwerktraject routeplanner organisaties en herintreders

Weten wat Routeplanner voor studenten heeft betekend? 

Benieuwd wat studenten zeggen over hun docenten?

"Goed zijn in je vak geeft je een baan

Een gebrek aan soft skills laat je ontslaan"

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.