Terug

ROC Friese Poort timmert stevig aan de weg

maandag 10 februari 2020

Investeringsplannen en aparte ‘dekmansopleiding’ voor trawlers.

Opendag
EMK en de Nederlandse Vissersbond in een gezamenlijk lokaal op de Open Dag. 

URK – De maritieme school op Urk timmert stevig aan de weg. Manager Wiebren Minnema van de maritieme opleidingen van ROC Friese Poort kijkt optimistisch vooruit.

De Open Dag van ROC Friese Poort op Urk begon zaterdagmorgen met de diplomauitreiking aan een zestal vissers die met succes een BBL-opleiding SW6 hebben doorlopen. ,,Ik durf de stelling aan dat negentig procent van de visserijdiploma’s vandaag de dag op Urk wordt gehaald. Hier hebben we echte visserijklassen op school’’, zegt Minnema.

Toen ROC Friese Poort vijf jaar geleden de Urker visserijschool inlijfde was het aantal studenten dat regulier en volwassenenonderwijs ontving circa 180. Dat aantal stabiliseert nu rond de 250, exclusief de 135 volwassenen die via ‘afstandsleren’ gewenste zeevaartpapieren wensen te halen. Omdat het afstandsleren met name voor vissers een ware opgave is, prijst de leiding op Urk zich gelukkig met een verschuiving richting BBL, de beroepsbegeleidende leerweg. Met rederij Vrolijk/Jaczon is de Urker school in overleg voor een aparte ‘dekmansopleiding’ voor mensen die nu in de verwerkingsfabriek van de trawlers werken maar meer taken zouden willen doen. In dit geval gaat het feitelijk om een uitbreiding van de opleiding ‘medewerker vers-industrie’ (lees: visindustrie) met modules voor netten en veiligheid. Zie het als een alternatief voor de niet meer bestaande S7-opleiding, zegt Minnema.

Vorig jaar werd door het Rijk in de Regio Deal voor Noordelijk Flevoland ook geld vrijgemaakt voor uitbreiding van maritiem onderwijs op Urk. ROC Friese Poort haakt aan en wil straks investeren in een nieuw trainingscentrum inclusief waterbassin op het te realiseren bedrijfsterrein naast de buitendijkse haven.

Zeekadetten lopen af en aan tijdens de Open Dag. ROC Friese Poort werkt er intensief mee samen en gebruikt hun vaartuig ‘Noorderkroon’ in de Urker haven ook als opleidingsschip. Vrijdagavond 24 november organiseerde de Flevolandse Commissaris Leen Verbeek zijn nieuwjaarsdiner in het nettenlokaal van de visserijschool, met Zeekadetkorps Urk als gastheer.

Nieuw machinekamersimulatielokaal
ROC Friese Poort heeft een gloednieuw machinekamersimulatielokaal in gebruik genomen. Docent Jeroen Kuper heeft ook modules voor diesel-elektrisch varen en vissen in huis.
Vissers
De vissers Pieter ten Napel (45) en Auke van Slooten (27) stapten vorig jaar van boord en werden instructeur machinekamer. Van Slooten geeft ook navigatielessen. Ten Napel viste het laatst als machinist op de pulskotter UK 149. Van Slooten was machinist en inval-schipper op de pulskotter NG 12. Beiden volgen nu zelf de studie Leraar Technisch Beroepsonderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.visserijnieuws.nl