Practoraat Brede Vorming

MBO als werkplaats voor Brede Vorming

Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor Brede Vorming’ zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Want naast het leren van een vak, vinden wij het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen. Studenten, ouders en werkgevers blijken naast vakmanschap, veel belang te hechten aan ‘brede vorming’. Het is voor studenten en  onderwijsprofessionals van belang, dat er een eigentijdse en aansprekende uitwerking komt van wat hieronder kan worden verstaan. Zodat  ‘brede vorming’, in de vorm van ‘Persoonsvorming’ en ‘Socialisering’, een onlosmakelijk onderdeel wordt van het middelbaar beroepsonderwijs. Met het practoraat willen we hier verder invulling aan geven. Onze visie 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen' en het ‘Manifest Christelijk onderwijs’ vormen de basis van het practoraat. 

In het practoraat werken we samen met studenten, vertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen en een aantal experts op het gebied van brede vorming. Bundeling en verdieping van inzicht en kennis en het in de praktijk toepassen ervan, staan daarbij voorop. Het practoraat gaat experimenteren, vernieuwen, verkennen, ontvouwen en kennis en ervaringen delen.  Met hulp van het ECBO als onderzoeksinstituut.

Bekijk de introductievideo Brede Vorming