0900 8 996 996
(normaal tarief)

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs zetten we op maat in. Samen bepalen we welke begeleiding of ondersteuning jij nodig hebt. De afspraken over deze begeleiding of ondersteuning leggen we vast in een begeleidingsplan dat we als bijlage toevoegen aan de onderwijsovereenkomst. Zolang je opleiding duurt, evalueren we dit begeleidingsplan samen met jou. Onze hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt je om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen.

ROC Friese Poort biedt verschillende vormen van Passend Onderwijs:

  • Extra begeleiding (individueel of groepsgewijs) bij het onderwijs
  • Extra begeleiding tijdens de stage
  • Aanpassingen in het onderwijs of de leeromgeving
  • Aanpassingen bij toetsing en examinering

Aanpassingen zijn mogelijk zolang het geen onevenredige belasting voor de school vormt. Daarnaast moeten de aanpassingen passend zijn binnen het niveau waarop je de opleiding volgt.

Contactgegevens coördinatoren Passend Onderwijs
Elke vestiging heeft een eigen coördinator Passend Onderwijs. Met vragen over Passend Onderwijs kun je bij hen terecht.  

Topsport
Als topsporter ben je veel tijd kwijt aan trainen, wat het volgen van een opleiding vaak lastig maakt. Maar het behalen van een diploma is wel verstandig, want wat als je geblesseerd raakt of je topsportcarrière ten einde is? ROC Friese Poort wil graag rekening houden met topsporters en sporttalenten door je aangepaste onderwijsbegeleiding te bieden. Voor de studenten die niet in aanmerking komen voor een landelijke topsportstatus, kennen we de ROC Friese Poort topsportstatus. Op deze manier kunnen topsport en onderwijs goed gecombineerd worden. 

Meer informatie
Coördinator topsport 
de heer B. Koot (0512) 76 77 00 
e-mail: bkoot@rocfriesepoort.nl