Vakmanschap en Brede vorming

Studenten leren bij ROC Friese Poort meer dan alleen een vak. We leiden ze op voor een werkveld dat continu in beweging is. Bij ons ontdekken ze wat ze waardevol vinden in het leven. Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld. Zo worden ze de vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. En staan ze steviger in hun werk én leven.

ROC Friese Poort staat voor vakmanschap en brede vorming.

Passende leeromgeving
Werkgevers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze opleidingen. Daardoor bieden onze studenten straks precies de kennis en kwaliteiten die werkgevers vragen. Nu en in de toekomst. Samen vinden we de beste match tussen student, school en werk. Soms brengen we de school in de praktijk, soms de praktijk in de school. Maar altijd worden onze studenten begeleid door vakmensen, in hun vakgerichte én hun persoonlijke ontwikkeling.

Zin- en betekenisgeving
Alleen een vak leren is niet voldoende. Werkgevers zoeken werknemers die zelfstandig, ondernemend en wendbaar zijn. Betrokken mensen, die waarde(n)vol handelen vanuit normen en waarden. Vanuit onze christelijke identiteit nodigen wij studenten uit om (soms letterlijk) op reis te gaan, naar zichzelf, de ander en de wereld. In iedere opleiding is aandacht voor internationale en interculturele componenten. Met Community Service Learning dragen studenten bij aan een humane, solidaire en duurzame wereld. Ook ontmoetingen met leeftijdsgenoten zijn belangrijk, daarom is een deel van het onderwijs altijd in de groep. Zo verbreden we de kijk op hun beroep en de wereld.

Persoonlijke begeleiding
Iedereen is bij ons welkom en krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen. Ook als dat gespecialiseerde ondersteuning (passend onderwijs) vraagt. Na intensieve begeleiding aan het begin, werken we langzaam toe naar zelfstandig functioneren. Dat vraagt een wederzijdse inspanning, dus ook van de student.

Stevige basis
Voordat onze studenten gaan oefenen en leren in de praktijk, leggen we een stevige basis met voorbereiding en begeleiding. In het eerste jaar van de BOL is volop aandacht voor kennis, houding, zelfstandigheid en ondernemend zijn. Studenten bouwen in dat jaar een band op met studiegenoten. Voor BBL-studenten, die meteen gaan werken, wordt deze basis vanaf de start naast het werken gelegd. Gedurende de hele studie helpen we studenten om hun eigen weg te kiezen in studie en werk.

Eigen route
Studenten volgen bij ons een eigen route, afhankelijk van hun eigen wensen en talenten én de ontwikkelingen in het werkveld. We gaan in gesprek over vragen als: waar ben je goed in, hoe leer jij het beste en wat zijn je ambities? Zo helpen we studenten om zelf de regie nemen en een eigen leerroute te kiezen, met keuzedelen en bijvoorbeeld excellentieprogramma’s. Moderne ICT-middelen helpen hierbij, waarbij ook altijd aandacht blijft voor ontmoeting en dialoog.

Hoge kwaliteit
Bij ROC Friese Poort heerst een kwaliteitscultuur, waarin kwaliteit continu een punt van gesprek en verbetering is. Onze teams krijgen veel ruimte om zelf het onderwijs vorm te geven binnen de visie. Met input van werkgevers en studenten werken we aan constante verbetering. We zijn innovatief, collegiaal en spreken elkaar aan op afspraken. We werken in openheid samen en worden sterk gedreven door onze waarden.