Docent Rekenen (0,4 fte)

ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen in Friesland en noordelijk Flevoland en telt circa 15.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en circa 3.000 cursisten in het contractonderwijs. Friese Poort heeft een goede naam door de hoge kwaliteit van het beroepsonderwijs, de diversiteit van het aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen, een duidelijke structuur en goede lessen. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid, kleinschaligheid en sterke regionale gebondenheid zijn de belangrijkste kenmerken. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op een eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming.

Wij zoeken voor de vestiging Sneek een Docent Rekenen voor 0,4 fte.

Plaats in organisatie: 

Het team ‘volwassenonderwijs zorg en welzijn’ is op zoek naar een energieke collega die samen met het team bouwt aan de toekomst van het onderwijs aan volwassenen, 21+. 

Wij zoeken:

Een gedreven docent die zowel het belang van de student als het belang van de school goed kan behartigen. Je bent een teamspeler, innovatief, zelfstandig en ondernemend. We verwachten van je dat je: 

  • aantal basislessen rekenen en examentraining verzorgt voor volwassenenonderwijs zorg en welzijn;
  • kennis heeft van moderne werkvormen binnen het rekenonderwijs;
  • binnen de groepen gedifferentieerd kan werken (niveau 3 en 4);
  • het vermogen heeft om op basis van individueel maatwerk, met enthousiasme kennis en vaardigheden over te dragen;
  • flexibel inzetbaar is (alleen maandagmiddag is een vast dagdeel; andere dagen wisselen per periode). 

Wij vragen:

  • een tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een relevante HBO-opleiding met een onderwijsbevoegdheid (PDG);
  • interesse heeft in het hedendaagse beroepsonderwijs;
  • goed kunnen samenwerken en in een team kunnen functioneren. 

ROC Friese Poort vraagt van nieuwe docenten om zich in te schrijven in het lerarenregister. 

Wij bieden:

Een maximumsalaris bij een fulltime dienstverband van € 4218,- (schaal LB, CAO MBO) per maand. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. collectieve regelingen en het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. 

ROC Friese Poort is een christelijke instelling. Van medewerkers wordt verwacht dat zij instemmen met de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling en op grond hiervan een bijdrage willen leveren aan de verdere invulling daarvan. Wij verwachten dat dit aspect aan de orde komt in je sollicitatiebrief.  

Interesse?

Voor meer informatie met betrekking tot deze functie kun je contact opnemen met de heer R.W. Tolsma, opleidingsmanager team volwasseneonderwijs zorg en welzijn, via telefoonnummer: 06-54294198 (in verband met vakantie afwezig van 26 juli tot 18 augustus). Je sollicitaitebrief en curriculum vitae ontvangen wij graag via het online sollicitatieformulier op de website. Je brief dient uiterlijk 24 augustus 2019 in het bezit te zijn van mevrouw L. Kleefstra, vestigingsdirecteur Sneek. De briefselectie vind plaats op 26 augustus en de gesprekken worden gepland op vrijdag 30 augustus 2019.

 

In verband met de zomervakantie zijn we minder goed bereikbaar. Tussen maandag 5 augustus en maandag 19 augustus kun je voor vragen over de sollicitatieprocedure, terecht bij Jantsje Bosma - Lieuwes, Adviseur HRM op telefoonnummer: 06-20923658.

Solliciteer direct