ROC Friese Poort en Friesland College gaan samen als één nieuwe school

Zoals je wellicht hebt gehoord, gaan ROC Friese Poort en Friesland College samen als één nieuwe school.
Vanaf augustus 2023 verandert onze naam en gaan we gezamenlijk onderwijs aanbieden.  

Benieuwd wat dit voor jou betekent? Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de fusie.

Hoe gaat de nieuwe school, na de fusie, heten? 
Vanaf 1 augustus 2023, na de fusie, heet de nieuwe school Firda.
Tot de instellingenfusie op 1 augustus 2023 blijven we twee ROC’s (Friesland College en ROC Friese Poort) en zijn we nog geen Firda. 

Wat betekent Firda?
De naam klinkt in eerste instantie abstract, maar geeft door de klank een positief gevoel. Stevig en nuchter, maar ook opgewekt. De naam is afgeleid van het Scandinavische woord voor ‘vieren’. Bij Firda vieren we dat we met elkaar in verbinding staan. En omdat ’t een nieuw woord is, staat Firda echt voor iets nieuws. Voor een frisse start. Met een naam die we zelf vorm en inhoud kunnen geven. De naam straalt uit wat Firda wil zijn: krachtig, open, noordelijk en steeds nauw verbonden met elkaar en de samenleving. 

De naam en bijpassende huisstijl van Firda zijn tot stand gekomen in samenwerking met twee externe bureaus met veel ervaring op dit gebied. Studenten, medewerkers en het College van Bestuur zijn betrokken geweest bij dit proces. 

Meer weten over Firda en waar we voor staan? Kijk dan op www.firda.nl

Wat merk ik van de fusie als ik al een opleiding volg bij een van de twee scholen? 
Bijna niks. Je kunt je opleiding gewoon voortzetten op dezelfde locatie en afsluiten met een mooi diploma. Als je op 1 augustus 2023 nog niet klaar bent met je huidige opleiding, verandert in principe alleen de naam van de school. Wel zul je straks - en ook nu - voordelen zien van de samenwerking. In mooie projecten bijvoorbeeld... Er kan veel meer, als we samen optrekken. 

Wat merk ik van de fusie als ik mij de komende jaren inschrijf? 
Voor studenten die zich aanmelden voor studiejaar 2023 – 2024 geldt dat zij zich gewoon kunnen inschrijven voor ROC Friese Poort of het Friesland College. In de praktijk start je dan wel op de nieuwe school, in de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld.
 

Tot wanneer geven we diploma's uit van Friesland College en ROC Friese Poort en per wanneer van Firda?
Vanaf 1 augustus 2023 geven we alleen diploma's van Firda uit. Ook als je je hele opleiding bij ROC Friese Poort en Friesland College hebt gevolgd.
Je kunt namelijk geen diploma's uitreiken van een schoolnaam die niet meer bestaat, omdat de schoolnaam landelijk geregistreerd staat en gekoppeld is aan DUO enz. 

Tot 27 juli 2023 kunnen nog diploma's van Friesland College en ROC Friese Poort uitgegeven worden. 

Blijven alle opleidingen bestaan? 
Onze inzet is dat alle opleidingen zoveel mogelijk kunnen blijven bestaan, zodat er een breed aanbod is waarmee we kunnen voldoen aan de vraag naar arbeidskrachten in de regio. Door de fusie kunnen we meer opleidingen in stand houden dan als aparte scholen.  

Blijven alle locaties bestaan? 
We gaan onderwijs verzorgen in Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord en op Urk. Onze locaties in deze plaatsen blijven bestaan op 1 augustus 2023. Alleen de locatie van ROC Friese Poort in Winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden verhuist samen met een deel van de locatie Wilaarderburen naar het nieuwe Cambuurstadion. De opleverdatum daarvan wordt later bekendgemaakt. 

Heeft een student nog wat te kiezen? 
Opzet is dat je binnen een opleiding kunt kiezen voor verschillende onderdelen, waarmee je zelf deels een goede route naar een mooi diploma kunt samenstellen. Deels heb je natuurlijk een vast programma met wat iedere student moet leren en ervaren, maar je hebt ook ruimte om te kiezen wat bij jou past.  

Wanneer is de fusie?  
We vormen vanaf 1 januari 2023 één stichting met één bestuur en twee scholen. Dat noemen we de bestuurlijke fusie.
Vanaf schooljaar 2023 - 2024 voegen we de beide scholen samen onder één nieuwe naam en gaan we gezamenlijk onderwijs aanbieden.

Waarom willen de scholen fuseren?  
Door een krimpende bevolking hebben we steeds minder jongeren in deze regio, maar deze jongeren verdienen wel een divers en groot aanbod aan opleidingen. Wij hebben besloten niet langer te concurreren, maar samen een nieuwe school te vormen. Wij willen op die manier goed onderwijs blijven geven, met een ruime keuze aan opleidingen op meerdere plekken in Friesland en Noordelijk Flevoland. Dus altijd een opleiding in de buurt. En we kijken ook naar kwaliteit. Samen kunnen we ons onderwijs voortdurend verbeteren, als wij onze beste ervaringen samenvoegen in het belang van de student en van alle bedrijven en instellingen in de regio.    

Wat betekent deze fusie voor de regio? 
Samen kunnen we een toekomstbestendig mbo in Friesland en Noordelijk Flevoland realiseren, dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst en bijdraagt aan de duurzame en innovatieve ontwikkeling van de regio. Dit vraagt om een sterk georganiseerd (middelbaar) beroepsonderwijs, een breed regionaal dekkend opleidingsaanbod en een heldere en eenduidige visie op de regionale samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, de zorg en overheden.