Practoraat Digitale weerbaarheid

‘Het onderwijs dient als motor voor een digitale weerbare samenleving’

Ben jij je bewust van jouw digitale voetafdruk? Hoe ga je om met alle informatieprikkels die op je afkomen? Hoe bescherm je je digitale identiteit? En welke digitale waarden en normen gelden er in jouw beroepsveld? Ons nieuwe practoraat richt zich op deze vragen, met als doel de digitale weerbaarheid te vergroten bij zowel onze studenten en docenten, als bedrijven en inwoners. Het practoraat Digitale Weerbaarheid focust op onderzoek en innovatie om de digitale weerbaarheid van mensen te vergoten op privé- en professioneel gebied. 


In zijn rede geeft Renze Tjoelker antwoord op al deze vragen. 

Download de rede
 

Digitale weerbaarheid is een onderwerp dat alom aanwezig is in onze samenleving en het vraagt dan ook gezamenlijk optrekken. Practor Renze Tjoelker: “Ik wil docenten vragen het gesprek aan te gaan over het thema digitale weerbaarheid. Soms hacken studenten elkaars Instagram-account en zitten ze een dag later weer naast elkaar in de klas. Praat daar eens over. We willen ook leermiddelen ontwikkelen om dat gesprek te voeren.”  

Op deze webpagina vind je veel informatie, leermiddelen en praktische tips over digitale weerbaarheid. Voor docenten en studenten maar zeker ook voor particulieren en bedrijven. Digitale weerbaarheid is een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft, privé en op het werk. Laten we het dus vooral ook samen oppakken. Dit practoraat is van en voor ons allemaal.