Practoraten

Met practoraten levert ROC Friese Poort een actieve bijdrage aan de innovatiekracht van de mbo-sector. Hiervoor wordt binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden (Manifest ‘Bezig met de vragen van morgen’, 2017). Op basis van deze visie wordt het volgende doel van een practoraat geformuleerd:

“Doel van een practoraat is een bijdrage te leveren aan lerende innovatiecultuur in het mbo, opleiden voor innovatief vakmanschap. Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in en buiten de mbo-instelling”.

Practoraten ROC Friese Poort

Practoraat Digitale Weerbaarheid

Practoraat Brede Vorming

Practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap