Missie en waarden

We zijn een christelijk ROC en voelen ons mede vanuit die traditie sterk betrokken bij onze studenten en alle partners in onze omgeving. Deze betrokkenheid geven we op een open en moderne wijze vorm.

Door voorop te lopen bij de ontwikkelingen in het werkveld. En door de persoonsvorming van onze studenten hoog in het vaandel te hebben. Want de samenleving verwacht én vraagt in de toekomst andere vaardigheden van (jonge) mensen. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om, nog meer dan voorheen, studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen

Omzien naar elkaar en een respectvolle en zorgvuldige omgang met je medemens en je omgeving; dat geeft voor ons in de kern weer wat Jezus ons leert. Daarom zijn de kernwaarden betrokken en betrouwbaar voor ons richtinggevend. Wij inspireren en ondersteunen onze studenten op hun persoonlijke weg. Een weg die niet van tevoren kan worden uitgestippeld, maar die we alleen kunnen vinden door samen op weg te gaan.

We zijn trots op onze solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen door studenten, ouders, medewerkers en partners. Vanuit onze stevige basis en kernwaarden geven drie perspectieven ons richting:

  • We zien dat het werkveld constant in beweging is en onderhevig aan sterke veranderingen. Onze studenten en medewerkers ontwikkelen zich tot betrokken en flexibele professionals, die in staat zijn met veranderingen mee te bewegen.
  • We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. Studeren gaat verder dan het leren van een vak en verder dan het vergaren van kennis. We stimuleren persoonlijke vorming, zodat studenten meer leren over zichzelf, de ander en de wereld. Studenten werken aan hun morele conditie om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen die waardenvast kunnen en willen handelen. Zo verrijken ze de wereld met hun talenten en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
  • We zien dat we toekomstbestendig onderwijs alleen samen met anderen kunnen vormgeven. Dat vraagt een open, nieuwsgierige en betrokken houding. We werken nauw samen met vele partners om ontwikkelingen de school binnen te halen en buiten de school een rol van betekenis te spelen.

Beloften

Op basis van de drie perspectieven doen wij onze studenten, medewerkers, ouders, decanen, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften:

Deze beloften bepalen de focus van onze organisatie de komende vier jaar en staan beschreven in het ons visiedocument 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen'. Dit visiedocument is tot stand gekomen in samenspraak met de stakeholders van ROC Friese Poort: medewerkers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. Naast bovenstaande hechten wij veel waarde aan twee pijlers, vakmanschap en brede vorming. Dit komt terug in onze onderwijsvisie, 'Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs!'