docenten

Christelijke identiteit

Toen Friezen en Hollanders omstreeks 1500 een nieuw dorpje aan de ‘Friese zee’ stichtten, noemden ze dat ‘Sint-Jacobiparochie’, ook wel ‘Sint Jabik’ genoemd. Het ‘Sint Jabikspaad’ is voor veel mensen het begin van de route naar Santiago de Compostella. Een route die mensen al honderden jaren maken om tot een nieuwe levensoriëntatie te komen. Jonge mensen die de route lopen zien het als overgangsrite; van bijvoorbeeld studententijd naar beroepsleven. In het verleden was de pelgrimage naar Compostella een van de middelen om de Europese eenheid en de verbroedering van de volken en culturen te bevorderen. De Europese Gemeenschap heeft de Jacobswegen daarom uitgeroepen tot de eerste Culturele Route van Europa en stimuleert de ontwikkeling ervan. De metafoor van de reis is 500 jaar later nog even actueel.

Ingegeven door haar christelijke identiteit, is ROC Friese Poort een waardengedreven organisatie die studenten inspireert en ondersteunt op hun persoonlijke reis. Een weg waarvan niemand het begin of het einde kent. Een weg die niet van tevoren kan worden uitgestippeld, maar die we alleen kunnen vinden door op weg te gaan. Dat is de enige manier om onszelf werkelijk te leren kennen en onze taak op aarde te verwezenlijken. Vanuit een open houding vormen we een waardengemeenschap die een betekenisvolle bijdrage levert aan de samenleving. Want omzien naar jezelf, de ander en de wereld en je medemens liefhebben als jezelf; dat geeft voor ons in de kern weer wat Jezus ons leert. Waartoe leiden wij op? Vanuit ons christelijk gedachtegoed stimuleren we een open dialoog en oriëntatie op mens- en levensvisie. We baseren ons op een rijke geschiedenis vol inspirerende religieuze verhalen en gebruiken daarbij de Bijbel als belangrijke bron. Tegelijk staan we nadrukkelijk open voor andere religies, culturen en zienswijzen en benutten we ook elementen uit de praktische levenskunst, filosofie, sport, kunst en cultuur. ROC Friese Poort is een inclusieve organisatie, waar iedereen zich welkom voelt en waar we met elkaar in gesprek gaan over alles dat het leven waardevol maakt. Zo komen we tot brede vorming van onze studenten, in wisselwerking met de directe omgeving, medemensen en de wereld.

Meer informatie over de wijze waarop ROC Friese Poort invulling geeft aan haar christelijke identiteit staat beschreven in het Manifest: Christelijk Onderwijs