College van Bestuur/Centrale diensten

Bestuur en management

College van Bestuur
ROC Friese Poort heeft een tweehoofdig College van Bestuur dat wordt gevormd door:
 

Remco en Alice

De heer drs. H.W. (Remco) Meijerink RA (voorzitter)                     Mevrouw drs. A.C. (Alice) Muller (lid)

Contactgegevens:

Bezoekadres:              De Eenhoorn 4 te Leeuwarden
Postadres:                   Postbus 140, 8900 AC Leeuwarden
E-mail:                         cvb@rocfriesepoort.nl
Telefoon:                      058 2849340
Bestuurssecretaris:     P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal
                                      pjwalsweer@rocfriesepoort.nl

Directieraad
Het College van Bestuur vormt samen met de vestigingsdirecteuren en de directeur van Bedrijfsopleidingen de directieraad van ROC Friese Poort.

 • Mevrouw drs. J. (Jacoba) Posthumus MBA, directeur vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • Mevrouw drs. N.L. (Nynke) Beintema, directeur vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer drs. F.R. (Folkert) Sonsma,directeur vestiging Drachten
 • De heer D.J. (Dick) ter Wee, directeur vestiging Drachten
 • De heer drs. (Durk) D. Bijma, directeur vestiging Emmeloord/Urk
 • Mevrouw M.S. (Lineke) Kleefstra-Jansen, directeur vestiging Sneek 
 • De heer drs. ing. J.S.L. (Bas) Daanje, directeur vestiging Sneek
 • Mevrouw S. (Saskia) Visser, directeur Bedrijfsopleidingen

Managers stafdiensten
De Centrale Diensten kennen een 7-tal afdelingen, die worden aangestuurd door de stafmanagers.

 • Mevrouw drs. J.M.F. (Jelma) Dekker, manager Marketing en Communicatie
 • Mevrouw drs. A. (Antje) Oldenburg, manager HRM
 • Mevrouw drs. S. (Simone) Schoonhoven, manager Onderwijs en Kwaliteit
 • De heer J. (Jan) Aalberts, manager Informatiemanagement
 • De heer drs, J. (Jaap) van Bruggen, manager Facilitair
 • De heer dr. ir. M.W. (Marcel) ’t Hart, manager ICT a.i.
 • De heer drs. S. (Silvester) Klarenbeek, manager Finance en Control

Contactgegevens:
Bezoekadres:            De Eenhoorn 4 te Leeuwarden
Postadres:                 Postbus 140, 8900 AC Leeuwarden
Telefoon:                    058 2849340

Raad van Toezicht
ROC Friese Poort heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. ing. G. (Ger) Jaarsma uit Leeuwarden (voorzitter)
 • De heer drs. B. (Bauke) Hoekstra uit Emmeloord
 • De heer drs. J. (Jan) Olivier uit Sneek
 • De heer mr. F. (Fred) Veenstra uit Goingarijp
 • Mevrouw drs. T.K. (Karlijn) Kwint uit Meppel
 • De heer drs. P.D. (Pieter) van der Zwan uit Drachten 
 • Mevrouw drs. I.E.M. (Inge) Ezinga-Roebroek uit Marum

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door mevrouw P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal, bestuurssecretaris. E-mail: pjwalsweer@rocfriesepoort.nl

Organogram

Organogram ROC Friese Poort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code 'Goed bestuur in de bve-sector'
In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn de algemene bepalingen weergegeven voor het goed besturen van een ROC. ROC Friese Poort heeft alle zaken rondom governance en goed bestuur uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezichten het bestuursreglement. 

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.