Bestuur en management

Raad van Toezicht
ROC Friese Poort heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. ing. G. Jaarsma uit Leeuwarden (voorzitter)
 • Mevrouw drs. J.M. Imhof (Annette) uit Zevenhuizen
 • De heer drs. B. (Bauke) Hoekstra uit Emmeloord
 • De heer drs. J. (Jan) Olivier uit Sneek
 • De heer mr. F (Fred) Veenstra uit Goingarijp
 • De heer drs. B.J. (Berend) Pastoor uit Langezwaag
 • Mevrouw ds. T.K. (Karlijn) Kwint uit Meppel
 • De heer drs. P.D. (Pieter) van der Zwan uit Drachten (aspirant lid)

College van Bestuur

 • De heer drs. H.W. (Remco) Meijerink RA (voorzitter)
 • Mevrouw drs. A.C. (Alice) Muller (lid)

Directieraad
Het College van Bestuur vormt samen met de vestigingsdirecteuren de directieraad van ROC Friese Poort.

 • Mevrouw drs. J. Posthumus MBA (Jacoba) vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer dr. A.J. Koster (Dries) vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer drs. F.R. Sonsma (Folkert) vestiging Drachten
 • De heer D.J. ter Wee (Dick) vestiging Drachten
 • De heer drs. D.Bijma (Durk) vestiging Emmeloord/Urk
 • Mevrouw M.S. Kleefstra-Jansen (Lineke) vestiging Sneek 
 • De heer W.J. Schuitema (Wietse) vestiging Sneek

Bekijk het organogram van ROC Friese Poort

Code 'Goed bestuur in de bve-sector'
Op 1 januari 2009 is de code 'Goed bestuur in de bve-sector' in werking getreden. Deze code is een aanpassing van de Governance Code BVE, die van 2006 tot 2008 van kracht was. De code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen goed van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag.
ROC Friese Poort heeft alle zaken rondom governance uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en het bestuursreglement.