Studiekeuze gemaakt, en dan?

Studiekeuze gemaakt, en dan?

Heeft uw zoon/dochter besloten een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort te willen volgen? Dan doorloopt uw zoon/dochter de volgende stappen:

1. Aanmelden bij ROC Friese Poort

Wanneer uw zoon/dochter een opleiding heeft gekozen, kan hij/zij zich digitaal aanmelden. Doe dit uiterlijk 1 april. Bij aanmelding na 1 april kan het voorkomen dat de student niet meer in de gewenste opleiding geplaatst kan worden. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Dit noemen we numerus fixus. Na 1 april wordt er voor deze opleidingen geloot uit alle aanmeldingen die uiterlijk 1 april zijn binnengekomen.
>> Lees welke opleidingen een numerus fixus hebben

3. Voorbereiden op intakegesprek

Uw zoon of dochter kan zich voorbereiden op dit gesprek door de intakedocumenten nog eens door te lezen en door bijvoorbeeld onze website te bekijken.

5. (voorlopige) Plaatsing

Na het intakegesprek ontvangt uw zoon/dochter bericht waarin we hem/haar laten weten of hij/ zij is aangenomen voor de opleiding. Soms is er nog een tweede intakegesprek nodig. Studenten hebben toelatingsrecht tot de opleiding van hun eerste keuze bij aanmelding voor 1 april en deelname aan het intakegesprek en de verplichte intake activiteit. 
>> Lees meer over toelatingsrecht

7. Start opleiding

Voordat uw zoon/dochter met de opleiding start, ontvangt uw zoon of dochter een studentnummer. Dit studentnummer is gekoppeld aan het persoonlijke mailadres van uw zoon/ dochter bij ROC Friese Poort, waarmee hij/zij in al onze systemen kan inloggen. Na het activeren van het account van ROC Friese Poort, ontvangt de student informatie over hoe wij werken bij ROC Friese Poort en de start van het schooljaar. Daarna begint uw zoon of dochter aan de opleiding.

2. Intakedocumenten

Na aanmelding stuurt ROC Friese Poort een bevestiging. Vervolgens ontvangt uw zoon/ dochter een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij versturen dit via de mail (naar het mailadres dat bij aanmelding is opgegeven). Ter voorbereiding op het intakegesprek sturen we via de mail de intakedocumenten met het verzoek die documenten (eventueel met uw hulp) in te vullen. Ook wordt gevraagd of de decaan of mentor aanvullende informatie wil geven, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De intakedocumenten en de informatie van de decaan/ mentor worden besproken tijdens het intakegesprek.

4. Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kan uw zoon of dochter zoveel mogelijk over zichzelf vertellen. Waarom hij of zij voor de opleiding kiest, wat de vooropleiding is, over (eventuele) werkervaring en of uw zoon of dochter weet wat het beroep inhoudt. In dit gesprek bekijken we samen met uw zoon of dochter of de gekozen opleiding bij hem of haar past. Naast het intakegesprek organiseren veel opleidingen ook nog een verplichte intake activiteit. Voor de studenten die tijdens de intake nog twijfelen over de gekozen opleiding, bieden we een studiekeuzeadvies.

6. Onderwijsovereenkomst

Voordat uw zoon of dochter aan de opleiding begint, tekent hij of zij samen met ROC Friese Poort een onderwijsovereenkomst. Is uw kind nog geen 18 jaar, dan moet de onderwijsovereenkomst ook door u getekend worden. Deze overeenkomst bevat een reglement waarin staat wat de rechten en plichten zijn. Uw kind mag ons aanspreken op alles wat in deze onderwijsovereenkomst staat.

oudermagazine

Informatiebrochure

Aan het begin van het schooljaar, ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van onze (eerstejaars) studenten de informatiebrochure voor ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) van eerstejaars studenten ontvangen deze brochure via de post. Ouder(s)/verzorger(s) van ouderejaars krijgen dit digitaal via de mail.