Schoolkosten, lesgeld en studiefinanciering

Schoolkosten, lesgeld en studiefinanciering

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Lesgeld

Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een voltijd mbo-opleiding volgt moet hij/zij lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen. Het maakt daarbij niet uit of hij/zij lessen volgt of stage loopt.

Cursusgeld

Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een BBL-opleiding (werken en leren) volgt, moet er cursusgeld betaald worden. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw kind volgt. Wij als school innen het cursusgeld en dragen dit af aan DUO.

Schoolkosten

Uw zoon of dochter zorgt zelf voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden zoals boeken, sport- en werkkleding, licenties, laptop e.d. Per opleiding zijn zaken geregeld zoals het samenstellen van readers, het aanschaffen van gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden. Zo kun je via onze leverancier ook boeken tweedehands kopen (en na de studie weer verkopen).

Het is niet verplicht om alles via de leveranciers van ROC Friese Poort aan te schaffen. Kiest uw zoon of dochter ervoor de aangeboden zaken niet via ROC Friese Poort aan te schaffen, dan moeten deze zelf elders worden gekocht. Bij ROC Friese Poort betaal je nooit voor boeken/licenties die je niet gebruikt! Als studenten verplichte leermiddelen aanschaffen op basis van de leermiddelenlijst van de school, waarvan achteraf blijkt dat ze niet gebruikt zijn, dan kan er een vergoeding door de school voor onterecht gemaakte kosten worden aangevraagd. Als er een bijdrage gevraagd wordt voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan betreft dit een vrijwillige activiteit. Voor verplichte activiteiten zullen door de school geen kosten in rekening worden gebracht.

Tegemoetkoming

Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/ verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Hiervoor kunt u een inkomenstoets laten uitvoeren. Deze kan aangevraagd worden via www.kindpakket.nl (voor Friesland) en www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag (landelijk). 

Studiefinanciering

Mbo’ers van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en moeten dat zelf aanvragen via DUO.nl. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en eventueel een lening. De aanvullende beurs is afhankelijk van uw inkomen.

Studentenreisproduct (OV)

Met het studentenreisproduct kunnen studenten gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Studenten ontvangen een studentenreisproduct wanneer ze een voltijdopleiding doen, ook als de student nog geen 18 is.

Als DUO heeft vastgesteld dat een student reisrecht heeft, dan kan de student het studentenreisproduct zelf op de persoonlijke ov-chipkaart laden. Dat kan bij een zogeheten ‘ophaalautomaat’ (op een station of in een winkel). Het reisrecht eindigt wanneer de student afstudeert of voortijdig stopt met de opleiding. Dan moet het studentenreisproduct zelf tijdig bij de ‘ophaal - automaat’ stopgezet worden. Met ingang van de maand na de uitschrijving heeft de student geen recht meer op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Meer informatie hierover is te vinden op de DUO-website.