Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk. Wanneer er thuis interesse is voor de opleiding die uw zoon/dochter bij ons volgt, heeft dat veel voordelen voor het studieverloop. Ouderbetrokkenheid betekent eigenlijk niets anders dan interesse tonen en oog hebben voor het wel en wee van uw zoon/dochter.

ROC Friese Poort wil intensief met u samenwerken aan:
 1. Een succesvolle studieloopbaan voor uw zoon/dochter
 2. Betrokkenheid ouder(s)/verzorger(s) bij loopbaankeuze (LOB)
 3. Een optimale begeleiding voor uw zoon/dochter
 4. Het voorkomen van schooluitval
Wat doet ROC Friese Poort zoal in het kader van ouderbetrokkenheid?
 • Startgesprek
 • Algemene ouderavonden
 • Ouderavonden per opleiding/domein
 • Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal. Bij studenten jonger dan 18 heeft u als ouder/verzorger standaard toegang. Bij studenten van 18 jaar en ouder heeft de ouder/verzorger GEEN automatische toegang, maar kan de student zelf deze toegang geven via het studentportal van Eduarte
 • Gesprek over bindend studieadvies
 • 10 minuten gesprekken
 • Informatie via de mail vanuit de school of de opleiding
 • Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze visie/beleid
 • Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s)
 • Werkdiners ouder(s)/verzorger(s) en directie
 • Informatiebrochure MBO voor ouder(s)/verzorger(s)
 • Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is