Overgang naar het MBO

Voor ouder(s)/verzorger(s)

Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen die goed aansluiten bij het mbo. De leerweg die uw zoon of dochter gevolgd heeft in het vmbo, is bepalend voor het niveau waarop uw zoon of dochter verder gaat in het mbo. Vaak is dit een opleiding die aansluit bij de gevolgde vmbo-leerweg, maar het hoeft niet per se. 
 
Persoonlijke aandacht 
Voor sommige jongeren is de overstap van het vmbo naar het mbo best groot. Daarom heeft ROC Friese Poort uitgebreide aandacht voor dit overgangsmoment. Wij houden altijd een intakegesprek met uw zoon of dochter. Hierin gaan we samen na of de opleidingskeuze de juiste is. In het intakegesprek wordt uitvoerig gesproken over de verwachtingen die uw zoon of dochter heeft. Verder komen specifieke zaken als begeleiding aan bod en mogelijke beperkingen waar wij rekening mee moeten houden. Kortom; alles wat nodig is om een succesvolle plaatsing mogelijk te maken.