Naar het mbo

Voor ouder(s)/verzorger(s)

Naar het mbo

Van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs is best spannend. Er komt heel wat op uw zoon of dochter af. Niet alleen voor uw zoon of dochter begint er een nieuw avontuur. Ook voor u als ouder.  

 

 

 

Van vmbo naar mbo

Aansluiting mbo
Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen die goed aansluiten bij het mbo. De leerweg die uw zoon of dochter gevolgd heeft in het vmbo, is bepalend voor het niveau waarop uw zoon of dochter verder gaat in het mbo. Vaak is dit een opleiding die aansluit bij de gevolgde vmbo-leerweg, maar het hoeft niet perse. 

Persoonlijke aandacht 
Voor sommige jongeren is de overstap van het vmbo naar het mbo best groot. Daarom heeft ROC Friese Poort uitgebreide aandacht voor dit overgangsmoment. Wij houden altijd een intakegesprek met uw zoon of dochter. Hierin gaan we samen na of de opleidingskeuze de juiste is. In het intakegesprek wordt uitvoerig gesproken over de verwachtingen die uw zoon of dochter heeft. Verder komen specifieke zaken als begeleiding aan bod en mogelijke beperkingen waar wij rekening mee moeten houden. Kortom; alles wat nodig is om een succesvolle plaatsing mogelijk te maken. 

Van havo naar mbo

Veel jongeren kiezen na de havo voor het hbo. Maar je kunt ook kiezen voor het mbo. Mbo-onderwijs is beroepsgericht, met veel praktijklessen en stages. En met het mbo -opleiding op zak, kan doorstromen naar het hbo altijd nog. Uw zoon/dochter kan ook tussentijds overstappen van havo naar mbo. Bij de overstap vanuit 4 havo, kun je in het mbo kiezen voor een opleiding op niveau 4. We hebben afspraken met het hbo, voor een versnelde doorstroom vanuit het mbo. Wanneer uw zoon/dochter nog niet zeker weet naar welke mbo -opleiding hij/zij wil overstappen, dan kan hij/zij deelnemen aan een speciaal oriëntatieprogramma van ROC Friese Poort.

Informatiemagazine

Via ons informatiemagazine voor ouder(s)/verzorger(s) maken wij u graag wegwijs in het mbo en de werkwijze van ROC Friese Poort  >>

In deze brochure geven we u tips om uw zoon/dochter te helpen bij de studiekeuze en maken wij u wegwijs in het mbo en de werkwijze van ROC Friese Poort. Wees betrokken Voor ROC Friese Poort zijn betrokken ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Tijdens de gehele studie hebben wij elkaar als ouder(s)/verzorger(s) en school nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord en als gesprekspartner. We willen u daarom zoveel mogelijk betrekken bij onze school en ons onderwijs.

oudermagazine