Dit is ROC Friese Poort

Dit is ROC Friese Poort

Studenten leren bij ROC Friese Poort meer dan alleen een vak. We leiden ze op voor een werkveld dat continu in beweging is. Bij ons ontdekken ze wat ze waardevol vinden in het leven. Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld. Zo worden ze de vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. En staan ze steviger in hun werk én leven.  

Hier mag u op vertrouwen

Passende leeromgeving  
De opleiding van uw kind wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met werkgevers. Zo heeft uw kind precies de kennis en kwaliteiten die werkgevers vragen. Nu én in de toekomst. Soms brengen we de school in de praktijk, soms de praktijk in school. Waar uw kind ook leert, er is altijd begeleiding door ervaren vakmensen, in hun vakgerichte en persoonlijke ontwikkeling.  

Zin- en betekenisgeving  
Met alleen vakkennis komt uw kind er niet. Werkgevers zoeken vakmensen die zelfstandig, ondernemend, wendbaar en betrokken zijn. Daarom nodigen wij onze studenten uit om op ontdekking te gaan, naar zichzelf, de ander en de wereld. In iedere opleiding is aandacht voor andere landen en culturen. En we doen projecten die bijdragen aan een betere wereld. Ook het contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, daarom zijn er ook altijd lessen in groepsverband.  

Persoonlijke begeleiding  
Iedereen is bij ons welkom en krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen. Ook als dat extra of gespecialiseerde ondersteuning vraagt. Na intensieve begeleiding aan het begin, werken we langzaam toe naar zelfstandig functioneren. Dat vraagt een wederzijdse inspanning, waarbij we dus ook iets verwachten van uw kind.  

Stevige basis  
Voordat uw kind gaat oefenen en leren in de praktijk, leggen we een stevige basis met voorbereiding en begeleiding. In het eerste jaar van de BOL (school en stage) is er aandacht voor kennis, houding, zelfstandigheid en initiatief nemen. Uw kind bouwt in deze periode ook een band op met studiegenoten. Voor BBL-studenten (werken en leren tegelijk), wordt deze basis vanaf de start naast het werken gelegd. Gedurende de hele studie bieden we intensieve studieloopbaanbegeleiding. 

Eigen route  
Uw zoon/dochter leert bij ons nadenken over de eigen kwaliteiten en ambities. We gaan in gesprek over vragen als: waar ben je goed in, hoe leer jij het beste en waar zie jij jezelf werken? Zo ondersteunen en stimuleren we onze studenten om zelf de regie nemen en een eigen leerroute te kiezen, met keuzedelen en bijvoorbeeld excellentieprogramma’s. Passend bij wat de student wil en aankan. 

Hoge kwaliteit  
We vinden het heel belangrijk dat ons onderwijs van uitstekende kwaliteit is. Daarom zijn we er vaak over in gesprek. Met elkaar, met werkgevers en natuurlijk ook met studenten en ouders. We willen elke dag een beetje beter worden en staan open voor vernieuwing. Samen gaan we voor het beste resultaat voor onze studenten.
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ideeën voor ons onderwijs, dan horen we dat graag! 

Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen

Samen met het werkveld in de regio geven we vorm aan eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardevast kunnen en durven handelen. Daarom hebben we aandacht voor vakmanschap én een brede persoonlijke ontwikkeling. De kernwaarden betrokken en betrouwbaar zijn voor ons richtinggevend. Lees meer bij Over ons.

Wij doen aan studenten, medewerkers, ouders, voortgezet en hoger onderwijs, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften:

  1. Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld.
  2. Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen.
  3. Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen.
  4. Wij verbinden ons aan de regio.