Dit is ROC Friese Poort

Voor ouder(s)/verzorger(s)

Studenten leren bij ROC Friese Poort meer dan alleen een vak. We leiden ze op voor een werkveld dat continu in beweging is. Bij ons ontdekken ze wat ze waardevol vinden in het leven. Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld. Zo worden ze de vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. En staan ze steviger in hun werk én leven.  

Uw zoon/dochter legt bij ROC Friese Poort een belangrijke basis voor de toekomst. Die basis begint met het leren van een vak. Maar werkgevers verwachten tegenwoordig meer. Zij zoeken werknemers die betrokken en zelfstandig zijn, die kunnen meebewegen met veranderingen in het werk.  

Daarom leren we onze studenten bij ROC Friese Poort meer dan alleen een vak. We helpen ze om zelf de regie te nemen en een eigen route te kiezen, door school en in de praktijk. We laten onze studenten nadenken over vragen als: wat vind ik waardevol in het leven? Wat kan ik betekenen voor een ander en hoe kan ik mijn talenten inzetten voor de wereld? Zo bereiden we uw zoon/dochter voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. Zo staat uw zoon/dochter steviger in het werk én in het leven.  

Hier mag u op vertrouwen:  

Passende leeromgeving  
De opleiding van uw kind wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met werkgevers. Zo heeft uw kind precies de kennis en kwaliteiten die werkgevers vragen. Nu én in de toekomst. Samen met werkgevers vinden we de juiste match tussen student, school en werk. Soms brengen we de school in de praktijk, soms de praktijk in school. Waar uw kind ook leert, er is altijd begeleiding door ervaren vakmensen, in hun vakgerichte en persoonlijke ontwikkeling.  

Zin- en betekenisgeving  
Met alleen vakkennis komt uw kind er niet. Werkgevers zoeken vakménsen die zelfstandig, ondernemend en wendbaar zijn. Betrokken mensen, die waarde(n)vast handelen. Daarom nodigen wij onze studenten uit om op ontdekking te gaan, naar zichzelf, de ander en de wereld. In iedere opleiding is aandacht voor andere landen en culturen. En we doen projecten die bijdragen aan een menselijke, solidaire en duurzame wereld. Ook het contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind, daarom zijn er ook altijd lessen in groepsverband.  

Persoonlijke begeleiding  
Iedereen is bij ons welkom en krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen. Ook als dat extra of gespecialiseerde ondersteuning vraagt. Na intensieve begeleiding aan het begin, werken we langzaam toe naar zelfstandig functioneren. Dat vraagt een wederzijdse inspanning, waarbij we dus ook iets verwachten van uw kind.  

Stevige basis  
Voordat uw kind gaat oefenen en leren in de praktijk, leggen we een stevige basis met voorbereiding en begeleiding. In het eerste jaar van de BOL is er aandacht voor kennis, houding, zelfstandigheid en initiatief nemen. Uw kind bouwt in deze periode ook een band op met studiegenoten. Voor BBL-studenten, die meteen gaan werken, wordt deze basis vanaf de start naast het werken gelegd. Gedurende de hele studie bieden we intensieve studieloopbaanbegeleiding.  

Eigen route  
Uw zoon/dochter leert bij ons nadenken over de eigen kwaliteiten en ambities. We gaan in gesprek over vragen als: waar ben je goed in, hoe leer jij het beste en waar zie jij jezelf werken? Zo ondersteunen en stimuleren we onze studenten om zelf de regie nemen en een eigen leerroute te kiezen, met keuzedelen en bijvoorbeeld excellentieprogramma’s. Passend bij wat de student wil en aankan.  

Hoge kwaliteit  
We vinden het heel belangrijk dat ons onderwijs van uitstekende kwaliteit is. Daarom zijn we er vaak over in gesprek. Met elkaar, met werkgevers en natuurlijk ook met studenten en ouders. We willen elke dag een beetje beter worden en staan open voor vernieuwing. Samen gaan we voor het beste resultaat voor onze studenten. Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ideeën voor ons onderwijs, dan horen we ze graag!