In de praktijk

In de praktijk

Kennismaken met de praktijk is tijdens een opleiding bij ROC Friese Poort belangrijk. Een vak leer je namelijk ook in de praktijk.

Stage lopen

Stage is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het mbo. Wij noemen dit BPV (beroepspraktijkvorming). Bij sommige  opleidingen volgen studenten vanaf het begin elke week een aantal dagen stage of elk jaar een aantal weken. Bij andere opleidingen
volgen studenten één langere stage in een later stadium van hun opleiding. Tijdens de stage leert uw kind het werkveld kennen en  wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht. Daarnaast ziet uw kind of de werkzaamheden bij hem/haar passen.

Begeleiding

Tijdens de stage wordt uw zoon of dochter begeleid door iemand van het leerbedrijf en door een docent van de opleiding. 

Praktijkovereenkomst

Een geslaagde stage is het resultaat van een goede samenwerking tussen uw zoon of dochter, ROC Friese Poort en het leerbedrijf/stagebedrijf. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar deel van die afspraken. In de praktijkovereenkomst (pok) staan de rechten en plichten die uw kind tijdens de
stage heeft.

Erkend leerbedrijf

In Nederland mogen mbo-studenten  alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. ROC Friese Poort heeft contacten
met (vaste) leerbedrijven die erkend zijn door de SBB (Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). ROC Friese Poort regelt de plaatsing, eventueel via een sollicitatie, bij het leerbedrijf. Uw zoon of dochter mag ook zelf, in overleg met ROC Friese Poort, een bedrijf zoeken. Dit bedrijf moet dan wel erkend zijn of erkend worden als leerbedrijf.