0900 8 996 996
(normaal tarief)

Onderwijsconcept ROC Friese Poort

Gericht op de praktijk
Het onderwijs bestaat uit opdrachten uit de beroepspraktijk en daaraan verbonden kennis- en vaardigheidslessen. Leerwerkplaatsen en onderwijsleerbedrijven spelen hierin een grote rol. Er is een intensief programma, waarin Taal en Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Levensbeschouwelijke ontwikkeling een duidelijke plaats hebben.

Ontwikkeling naar zelfstandig leren
Bij ROC Friese Poort leert uw zoon of dochter stapsgewijs zelfstandig werken en leren. Aan het begin van de opleiding krijgt uw zoon of dochter nog veel begeleiding, later minder. We houden rekening met wat uw zoon of dochter aankan. Dit uit zich in onder meer de mate waarin uw zoon of dochter zelfstandig doelen stelt, de mate waarin het proces is gestructureerd en de complexiteit van de opdrachten.

Variatie in werkvormen
Het onderwijs wordt op een gevarieerde wijze aangeboden. Er worden verschillende werkvormen gebruikt, waarbij uw zoon of dochter in verschillende samenwerkingsvormen werkt. Door verschil in groepsgroottes leert uw zoon of dochter zowel samenwerken als zelfstandig werken.

Actieve leeromgeving
Studenten leren in een actieve leeromgeving. De leeromgeving is levensecht. Er zijn verschillende soorten ruimtes waar studenten gebruik kunnen maken van moderne ICT-middelen. De leeromgeving wordt niet alleen door de school gevormd; studenten gaan ook op onderzoek uit en maken daardoor kennis met verschillende beroepspraktijken.