Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Wil je een opleiding doen waar numerus fixus, meld je dan aan voor 1 april. Meld je ook aan voor een tweede opleiding zonder numerus fixus. Dan weet je zeker dat je het aankomend schooljaar kan starten met een opleiding. 

  Aanmelden voor een numerus fixus opleiding (met loting)

  Bij een numerus fixus opleiding is het van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt. Doe je dit, dan is er voldoende tijd voor een kennismakingsgesprek en voor de plaatsingsprocedure. Studenten die zich ná 1 april aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

  Opleidingen met een numerus fixus

  De volgende opleidingen kennen een numerus fixus. Kijk op de opleidingspagina hoeveel plaatsen er zijn:

  Numerus fixus – Defensie trajecten (volgorde van aanmelding)

  Bij de Defensie trajecten (Veiligheid en Vakmanschap) is een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Bij deze opleidingen word je toegelaten op volgorde van aanmelddatum. Deze opleidingen hebben ook aanvullende toelatingseisen die te maken hebben met je fysieke en psychische geschiktheid. 
  Wil je een opleiding volgen bij Defensie? Meld je snel aan en dan nodigen wij je uit voor het kennismakingsgesprek en aanvullende activiteiten/keuring. Dan weet jij of je kan starten met de opleiding of eerst op de wachtlijst wordt geplaatst.