Numerus fixus

Voor sommige opleidingen geldt een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Het toepassen van een numerus fixus heeft te maken met beschikbare stageplaatsen en de kansen op de arbeidsmarkt.

Bij een numerus fixus opleiding is het van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt. Zijn er veel aanmeldingen dan vindt er een loting plaats. Heb jij je voor een numerus fixus opleiding aangemeld, dan hoor je binnen twee weken na 1 april of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst. Meld jij je ná 1 april aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. Een uitzondering vormen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap in Emmeloord. Hier wordt geen loting gedaan, maar geldt volgorde van aanmelding.

De volgende opleidingen kennen een numerus fixus. Kijk op de opleidingspagina hoeveel plaatsen er zijn: