Numerus fixus

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. ROC Friese Poort moet bij deze opleidingen loten (numerus fixus). Wil je een opleiding doen waarvoor wordt geloot, meld je dan aan voor 1 mei.  

  Aanmelden voor een numerus fixus opleiding

  Bij een numerus fixus opleiding is het normaal gesproken van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt. Vanwege de coronasituatie is de uiterste aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Zodat scholieren langer tijd krijgen zich te oriënteren op een mbo-opleiding.

  Meld je aan voor 1 mei, dan is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure. Studenten die zich ná 1 mei aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

  Zijn er veel aanmeldingen dan vindt er een loting plaats. Heb jij je voor een numerus fixus opleiding aangemeld, dan hoor je binnen twee weken na 1 mei of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst. Meld jij je ná 1 mei aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

  Opleidingen met een numerus fixus

  De volgende opleidingen kennen een numerus fixus. Kijk op de opleidingspagina hoeveel plaatsen er zijn: