0900 8 996 996
(normaal tarief)

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Bij een numerus fixus opleiding is het van belang dat je je vóór 1 april 2018 aanmeldt. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. Heb jij je voor een numerus fixus opleiding aangemeld, dan hoor je binnen een week na 1 april van ons of je bent ingeloot of op de wachtlijst bent geplaatst. Meld jij je ná 1 april aan, dan plaatsen we jou op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. Een uitzondering vormen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap in Emmeloord. Hier wordt geen loting gedaan, maar geldt volgorde van aanmelding.

De volgende opleidingen kennen een numerus fixus: