Terug

Noordelijke onderwijsinstellingen bieden samen het programma Cybersafety

maandag 09 september 2019

Nieuwe opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity

Cyber

Als werknemer ontvang je een e-mail van de directie over de nieuwe onkostenvergoeding met daarin het verzoek je gegevens te verifiëren. Je klikt op de link en het blijkt een virus te zijn die direct op je device wordt geïnstalleerd. IT Academy Noord-Nederland - onderdeel van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en ROC Friese Poort bieden nu een interactieve opleiding om ervoor te zorgen dat medewerkers meer zicht krijgen op Cybersafety.

De opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity is ontwikkeld voor opdrachtgevers in Noord-Nederland. Bijzonder aan deze opleiding is, dat deze is ontstaan door samenwerking tussen de noordelijke onderwijsinstellingen (mbo en hbo). Het programma zorgt voor digitaal bewustzijn en digitale weerbaarheid bij medewerkers van organisaties.

Piek in cybercrime nog niet voorbij
Het aantal gevallen van cybercrime groeit en cyber awareness blijft voor organisaties een actueel onderwerp. Met de opleiding Awareness Cybersafety en Cybersecurity spelen wij, in samenwerking met de twee noordelijke kennisinstellingen, in op de behoefte van organisaties in Noord-Nederland.
Gezamenlijk zetten wij onderzoekers, docenten, studenten en online leermiddelen in voor dit traject. Met als doel een duurzame gedragsverandering op het gebied van Cybersafety.

Medewerkers én studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en de onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en onze eigen Cyber@work werken samen om het programma tot stand te laten komen.

Het ontwikkelen van de opleiding Awareness Cybersafety en Cybersecurity is een concreet voorbeeld van samenwerking tussen hogescholen en mbo uit Groningen, Drenthe en Friesland. Het is voor het eerst dat wij onze krachten bundelen, waarbij eenieder haar specifieke expertise inzet om de cyber awareness bij noordelijke organisaties te vergroten. Noord-Nederland profileert zich op deze manier als de kennisregio op het vlak van Cybersafety.  

Bekijk ons aanbod op het gebied van IT, Media en Games.