Werkconferentie Sterk uit Armoede

zaterdag 13 november 2021

11 november 2021 vond er bij ROC Friese Poort, vestiging Drachten een werkconferentie plaats in samenwerking met het expertisecentrum Sterk uit Armoede. Bij de werkconferentie waren wethouders, beleidsmedewerkers en portefeuillehouders van verschillende Friese gemeenten aanwezig. Peter Elmont, directeur Sterk uit Armoede, ging met ze in gesprek over de meerwaarde van het werken met opgeleide ervaringsdeskundigen.

Sterk uit Armoede heeft als missie om armoede te doorbreken met de mensen die het betreft. Dit doen ze o.a. door het opleiden van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting en het informeren en ondersteunen van werkgevers bij de implementatie van ervaringsdeskundigen. Vanaf september 2021 leidt de organisatie, in samenwerking met het volwassenenonderwijs van ROC Friese Poort, de ervaringsdeskundigen op en biedt ondersteuning aan opgeleide ervaringsdeskundigen bij het vinden van werk.

Sterk uit Armoede en ROC Friese Poort
Sterk uit Armoede en ROC Friese Poort bieden in nauwe samenwerking het 40-weekse keuzedeel ervaringsdeskundigheid aan. Na afloop van het keuzedeel ontvangen de studenten een mbo-certificaat. Ervaringsdeskundige worden is al een ontwikkelproces waarbij het levensverhaal en de ontwikkeling van de student centraal staat. Peter Elmont vertelt: “We merken dat door de scholing het gevoel van eigenwaarde bij de student enorm toeneemt. Ze krijgen meer grip op hun leven. Dat alleen al, is een winst.”

Wat is die meerwaarde?
De kern is dat ze geleerd hebben hun negatieve ervaring om te buigen en te gebruiken in het contact en het bereiken van andere mensen die in armoede leven. Ze hebben, met andere woorden, van hun ervaring hun kracht gemaakt en dat verdient heel veel respect. “Ervaringsdeskundigen spelen bijvoorbeeld een rol bij het opzetten van een nieuw armoedebeleid van een gemeente. Ze gaan in gesprek om te kijken wat ze voor een gemeente kunnen betekenen.” zegt Peter Elmont.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over Sterk uit Armoede of het scholingstraject? Neem een kijkje op www.sterkuitarmoede.nl

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022