Terug

Voucherregeling voor persoonlijke ontwikkeling studenten ROC Friese Poort

woensdag 07 oktober 2020

Studenten van ROC Friese Poort kunnen vanaf dit studiejaar geld krijgen voor de uitvoering van initiatieven die van betekenis zijn voor de samenleving of hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor heeft de school de “Voucherregeling brede vorming” in het leven geroepen.

Studenten van ROC Friese Poort kunnen vanaf dit studiejaar geld krijgen voor de uitvoering van initiatieven die van betekenis zijn voor de samenleving of hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor heeft de school de “Voucherregeling brede vorming” in het leven geroepen. En dat is best bijzonder.  “We vinden de persoonsvorming van onze studenten en het ontdekken van wat zij kunnen betekenen voor de wereld en de mensen om hun heen, net zo belangrijk als het leren van een vak. Met de voucherregeling stimuleren we studenten om hierin zelf initiatieven te ontplooien”, vertelt practor Koen Vos. Per idee is er maximaal € 1.500 euro beschikbaar.

Community Service Learning
De voucherregeling is een initiatief van het practoraat Brede Vorming van ROC Friese Poort. “Bij ROC Friese Poort willen we dat studenten zichzelf ontdekken en nadenken over hoe ze zijn. Waar ben je goed in? Wat vind jij belangrijk? En wat kun jij betekenen voor de mensen en de wereld om je heen? Door in actie te komen en een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving ervaren studenten wat het leven betekenis kan geven en zinvol kan maken. Ze geven hiermee antwoord op een beroep dat op hen wordt gedaan vanuit de samenleving. Zie het als een vorm van Community Service Learning.”, aldus Koen Vos.

Voucherregeling
Studenten die een idee hebben kunnen een aanvraag indienen bij het practoraat Brede Vorming. Wordt een project gehonoreerd, dan kunnen de studenten starten met de uitvoering van hun idee. De bijdrage is niet geheel vrijblijvend. Studenten maken achteraf een verslag en delen hun ervaring met de school. Ook leggen ze financiële verantwoording af.

Tennistafel

Initiatieven
De initiatieven van studenten kunnen voor een groot of klein kleine groep zijn. Iets met sport, kunst en cultuur of een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld een excursie of iets nieuws dat studenten aan willen schaffen. Als het maar bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling of van betekenis is voor de samenleving. Studenten Social Work in Leeuwarden, maakten al gebruik van de voucherregeling. Zij wilden meer dynamiek en interactie op de FP-Lounge in hun vestiging. De FP-Lounge is een soort jongerensoos waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. De studenten bedachten dat een tafeltennistafel verbroedert en dat dit de loop naar de FP-Lounge zou bevorderen. Studenten van verschillende opleidingen, niveaus en leerjaren kunnen hier elkaar ontmoeten.

Looptijd voucherregeling
De voucherregeling is ingegaan op 1 september 2020 en eindigt op 31 juli 2022. Jaarlijks is er per vestiging € 15.000 budget voor projecten van studenten.