0900 8 996 996
(normaal tarief)

Veteranen helpen nieuwe Nederlanders inburgeren

Geplaatst op 12 december 2017


Lezen, schrijven, luisteren en spreken is voor inburgeraars die de Nederlandse taal willen leren vaak moeilijk. Daardoor lopen ze dagelijks tegen allerlei praktische problemen aan. Door het wegnemen van de drempel om daadwerkelijk in het Nederlands te gaan spreken, leert de inburgeraar zich makkelijker te redden in dagelijkse situaties.

Met deze spreekvaardigheid als uitgangspunt is ROC Friese Poort in Emmeloord in 2016 in samenwerking met de Nederlandse Officieren Vereniging een succesvolle pilot gestart door de inzet van veteranen bij de reguliere inburgeringslessen.

Ervaring met culturen en inlevingsvermogen
Veteranen en meer algemeen militairen hebben in hun opleidingen  en tijdens uitzendingen kennis en ervaring opgedaan met diverse culturen, religieuze groeperingen en kunnen zich daarom goed inleven in hoe mensen uit andere landen denken en doen. De inburgeraars gaan, als toevoeging op het inburgeringsprogramma, tien keer aan de hand van beeldend materiaal in gesprek met de veteraan/militair en veelal samen met zijn/haar partner. Gespreksonderwerpen zijn gericht op omgangsvormen, normen en waarden en het belang van de eigen inzet voor een succesvolle integratie. Praten over jezelf, wonen en leven in Nederland, eten en drinken en vrije tijd verlaagt de drempel om te spreken en creëert verdere diepgang.

De veteranen/militairen leveren dankzij hun inzet bij deze inburgeringstrajecten een belangrijke maatschappelijke bijdrage en het verhoogt de kans op een succesvolle inburgering. De betrokken deelnemers, veteranen-koppels en docenten zijn zeer enthousiast over het bereikte resultaat. In januari 2018 start een nieuwe groep in Emmeloord. Ook wordt het traject uitgerold in Leeuwarden (maart/april) en in de regio Ede/Arnhem/Veenendaal.

Ben jij veteraan en wil je je ook inzetten bij dit project?
Voor deze nieuwe groepen zijn we op zoek naar veteranen (eventueel met partner) die zich als vrijwilliger willen inzetten voor inburgeraars en een leidinggevende functie hebben bekleed en uitgebreide ervaring hebben met het geven van instructie. Het gaat om 5 – 10 lessen van 1,5 uur op basis van een vrijwilligersvergoeding. De veteranen/militairen maken gebruik van bestaand lesmateriaal en starten met een voorlichtingsmoment.

Ben of ken jij een veteraan die zijn/haar ervaring in wil zetten om inburgeraars te helpen integreren? Neem dan contact op met onderstaande contactpersoon:

Regio Emmeloord: Herman Koek (06-41626787, hermankoek@gmail.com)
Regio Leeuwarden: Herman Koek (06-41626787, hermankoek@gmail.com)
Regio Ede/Arnhem/Veenendaal: Evert Hoogendoorn (0318-637998, everthoogendoorn@hotmail.com)

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's