Unieke samenwerking publieke en private opleiders versterkt regionale arbeidsmarkt

maandag 20 december 2021

-

Hilversum, 15 december 2021 - Een Leven Lang Ontwikkelen binnen regio’s stimuleren en mogelijke drempels daarbij wegnemen. Dat is het fundament van een uniek samenwerkingsverband tussen de regionale mbo-instellingen ROC Friese Poort, Onderwijsgroep Noordwest-Holland, Deltion College, ROC van Amsterdam en Flevoland, ROC Midden-Nederland, Gilde Opleidingen en Curio en de private opleiders van NCOI Groep. Door deze publiek-private samenwerking onder de noemer MBO.nl ontstaat één toegankelijk loket voor alle opleidingsvragen, van zowel werkende mbo’ers in de regio als bedrijven en instellingen die op dit gebied een totaaloplossing zoeken. 

Publieke en private onderwijsinstellingen werken in MBO.nl samen om volwassenen met mbo-niveau op weg te helpen naar de juiste (vervolg)opleiding, zodat zij de vaardigheden en (bij)scholing krijgen die hen in staat stelt om zich aan te passen aan de snel veranderende arbeidsmarkt in hun regio. Het platform MBO.nl biedt zowel werkenden/werkzoekenden als werkgevers gemakkelijk toegang en inzicht tot het specifieke opleidingsaanbod in de regio. Hierbij speelt niet alleen de beschikbaarheid van opleidingen een rol, maar wordt er ook rekening gehouden met de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Bert Beun, bestuursvoorzitter van Deltion College, Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur van ROC Friese Poort en Eric Verduyn, directeur Onderwijs van NCOI Groep, vertellen meer over deze mooie samenwerking.

Allereerst, wat is MBO.nl precies?r
Remco Meijerink legt uit: “MBO.nl is een samenwerkingsverband tussen roc’s en particuliere opleiders, dat zich onder andere concretiseert in een website (www.mbo. nl). Op deze website vinden volwassenen een compleet aanbod van opleidingen en trainingen op mbo-niveau. Je kunt denken aan kortere cursussen of trainingen, maar ook aan complete - door de overheid erkende - leerlijnen. Door het totaalaanbod en de slimme zoekfuncties kunnen volwassenen zich oriënteren en vinden ze snel en eenvoudig die beroepsgerichte cursus of opleiding die het beste aansluit bij de individuele leerbehoefte. Daarnaast is er de mogelijkheid om persoonlijk met een opleidingsadviseur in contact te treden. De manier waarop we dit aanbieden, is bewust zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.”

“Maar het is meer dan alleen een website”, vult Eric Verduyn aan. “Ik noem wat we teweeg brengen liever een beweging. Door het samenwerkingsverband tussen ons als particuliere opleiders en de bekostigde roc’s ontstaat een uniek aanbod. Landelijk dekkend, maar altijd relevant vertaald naar de verschillende regio’s. En door de persoonlijke adviesmogelijkheid gaat dat aanbod een stuk verder dan onderwijs- en opleidingsproducten alleen.” “MBO.nl gaat namelijk ook over het doorontwikkelen van de mbo-leercultuur”, aldus Bert Beun. “Ook onder de doelgroep volwassenen. Met elkaar ontwikkelen we ons aanbod op een landelijk niveau, en hebben we ook oog voor zaken als skills en validering.”

3Waarom die focus op volwassenen op mbo-niveau?
“Allereerst omdat daar onze kennis en expertise ligt”, licht Remco Meijerink toe. “Als roc’s zijn wij verantwoordelijk voor het reguliere mbo-onderwijs in Nederland. Grotendeels gaat dat over jongere voltijdstudenten. Maar meer en meer wordt van ons verwacht dat we ook onderwijs verzorgen voor mensen die al een relatie hebben met de arbeidsmarkt. Werkenden, werkzoekenden, omscholers. Het belang van een leven lang ontwikkelen is met name in de huidige arbeidsmarkt voor iedereen groot. Maar voor onze doelgroep, de volwassene met mbo-niveau, is dit belang nog urgenter. Voor veel van deze mensen is bij- en omscholing echt noodzakelijk. Denk maar eens aan mensen in de bouw, in de techniek, in de zorg. Allemaal mensen met enorm belangrijke beroepen, waar niet alleen een groot tekort aan is, maar waar het vak ook nog eens razendsnel verandert. En juist deze mensen zijn van nature minder geneigd om zich te blijven ontwikkelen, als we dat vergelijken met hbo’ers en academici. Daarom moeten we voor deze mensen de drempels om zich bij of om te scholen zoveel mogelijk wegnemen.”

“MBO.nl gaat over het doorontwikkelen van de MBO-leercultuur”
 

Ook de opleiders binnen NCOI Groep hebben al decennialange ervaring in scholing aan volwassenen. Ook op mbo-niveau. Ze weten goed welke drempels volwassenen ervaren waardoor ze het volgen van een cursus, training of opleiding voor zich uitschuiven. Eric Verduyn vertelt daarover: “Deze volwassenen hebben vaak een drukke baan, een druk gezinsleven, sociale contacten. Daarom hebben wij onze opleidingen zo flexibel mogelijk gemaakt. We bieden meerdere instapmomenten per jaar. Je kunt kiezen wanneer je lessen wilt volgen, doordeweeks of in het weekend, overdag of ’s avonds. En we bieden het overgrote deel van ons aanbod ook online aan. Via virtuele lesomgevingen, als e-learning of in een blended vorm. Ook de roc's bieden een deel van hun opleidingen blended aan. Door onze samenwerking vergroten we onze ontwikkelkracht om nog meer onderwijs aan volwassenen online aan te bieden. Daarmee haal je drempels weg en maak je leren naast het werk haalbaar.”

En hoe zich dat vertaalt naar de regio weet Remco Meijerink als geen ander: “Werkenden op mbo-niveau volgen het liefst opleidingen en trainingen binnen de eigen regio. Dit heeft niet alleen te maken met de nabijheid van de locatie ten opzichte van werk of woonplaats, maar ook met de aard en de inhoud van de opleiding zelf. Hoe beter deze is afgestemd op de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkt, hoe groter de motivatie om een opleiding of training te volgen. Door het platform regionaal in te steken, sluit het aanbod op MBO.nl optimaal aan bij de specifieke arbeids- en opleidingsmarkt binnen de woon- en werkomgeving van de werkenden en werkzoekenden en het verzorgingsgebied van bedrijven in de betreffende regio’s. Zo biedt het platform nieuwe kansen op de arbeidsmarkt letterlijk dicht bij huis.

Hoe vullen de publieke en private partijen elkaar verder aan?b
"De opleiders binnen NCOI Groep zijn goed in flexibilisering en maatwerk. En ze bieden een fijnmazig, landelijk dekkend aanbod van locaties,” vertelt Bert Beun. “Maar als belangrijke schakel binnen vele regionale netwerken kennen de roc’s de régio juist weer goed. Wij werken al lange tijd samen met werkgevers en weten daarom goed wat er speelt binnen onze regio’s. En dus ook waar de leerbehoeften liggen, bij zowel werkenden als bij organisaties. Remco Meijerink vult aan: “Door de samenwerking zijn we niet alleen een platform met trainingen, cursussen en opleidingen, maar veel meer een klantvriendelijk loket waar mensen en werkgevers in de regio kunnen aankloppen voor alle mogelijke scholingsvraagstukken.” “En met werkgevers bedoelen we niet alleen de regionale werkgevers, maar ook de landelijke werkgevers met filialen in de verschillende regio’s,” zegt Eric Verduyn. “Hen bieden we het gemak van alles-onder-één dak.”

“We motiveren volwassenen met mbo-niveau om zich te blijven ontwikkelen en nemen daarbij alle mogelijke drempels weg”
 

Bert Beun vat het mooi samen: “Door de landelijke kracht van NCOI Groep te bundelen met de regionale expertise en netwerken van de roc’s bieden wij samen alle volwassenen én alle werkgevers van deze mensen - of juist de werkgevers die daarnaar op zoek zijn - een totaaloplossing op mbo-niveau.”

Bestaat er overlap in het aanbod van de samenwerkingspartijen en hoe ga je daarmee om?
Bert Beun: “Uiteraard bestaat er enige overlap. Maar juist de mooie regionale spreiding van het aanbod op MBO.nl maakt dat enige overlap niet erg is. En als het aanbod daarbij niet exact hetzelfde is, dan houdt de doelgroep ook nog iets te kiezen over. Zo vullen we elkaar juist goed aan. En dat is maar goed ook, want we zien de leerbehoefte in alle mogelijke sectoren om ons heen. Iedere sector schreeuwt op dit moment om mensen met de juiste kennis en de juiste vaardigheden.” “Zie je elkaar als concurrent, dan kan dit een issue zijn. Binnen een samenwerkingsverband moet je als het ware bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Dat vraagt een open vizier en collegialiteit. Heb je het gevoel dat de andere partij actief onder jouw klanten aan het werven is, dan is het vertrouwen snel weg,” meent Remco Meijerink. “Ik ben ervan overtuigd dat dit binnen ons samenwerkingsverband niet snel zal gebeuren.”

“We creëren gezamenlijk één loket waar zowel werkenden en werkzoekenden als de werkgevers in de regio’s terecht kunnen met alle mogelijke vragen op het gebied van onderwijs”
 

Ook Eric Verduyn ziet een bepaalde mate van overlap niet als probleem. “De maatschappelijke opgave is groot, partijen kunnen de verantwoordelijkheid niet solitair dragen. Daarin sta je samen sterker. Het risico dat je als commerciële marktpartij misschien wat marktaandeel verliest, weegt niet op tegen de voordelen.”

Hoe draagt het samenwerkingsverband MBO.nl bij aan een optimale leercultuur binnen de regio?
“We motiveren volwassenen met mbo-niveau om zich te blijven ontwikkelen en nemen daarbij alle mogelijke drempels weg”, vangt Bert Beun aan. “Daarbij creëren we gezamenlijk één loket waar zowel werkenden en werkzoekenden als de werkgevers in de regio’s terecht kunnen met alle mogelijke vragen op het gebied van onderwijs, opleidingen en trainingen.” Eric Verduyn bouwt daarop voort: “Waarbij we dus veel verder gaan dan het alleen bij elkaar brengen van ons productaanbod. We geven advies over ontwikkelpaden, over maatwerkonderwijs binnen bedrijven, over subsidiemogelijkheden, noem maar op.”

Wanneer is de samenwerking voor jullie geslaagd?
Hierover zijn alle drie de geïnterviewden het snel eens. “Als we - in cocreatie - naast de bestaande opleidingen en trainingen optimale leerpaden voor volwassenen met mbo-niveau in de regio’s hebben ontwikkeld, waarbij we alle mogelijke drempels hebben weggehaald. Ook willen we dé vraagbaak zijn voor alle vragen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen; voor zowel de mbo-geschoolden als de bedrijven en instellingen binnen onze regio’s. Zodra er binnen de regio’s echt sprake is van een actieve leercultuur, dan kunnen we tevreden terugkijken op deze unieke samenwerking."