0900 8 996 996
(normaal tarief)

Taal- en rekenlessen op Urk

Geplaatst op 06 september 2017

Woon jij op Urk en wil je beter leren lezen, schrijven en/of rekenen? Voor slechts € 15,00 per maand kun je bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen op Urk Taal- en rekenlessen volgen. Bijvoorbeeld om je voor te bereiden op een mbo-opleiding of om je beter te redden in dagelijkse situaties. Bel voor vragen Teun Kaptein op (0527) 634 900 of stuur een e-mail naar tkaptein@rocfriesepoort.nl.

Meer nieuws

Geïntegreerd Jaardocument 2017 beschikbaar Ons Geïntegreerd Jaardocument 2017 is beschikbaar. Met dit document willen wij de lezers - en dat zijn al onze stakeholders - een compleet overzicht geven van de gebeurtenissen en resultaten in het voorbije jaar. Het document bestaat uit drie delen: - Bestuursverslag 2017 - Geconsolideerde jaarrekening 2017 - Indicatoren ROC Friese Poort 2017
Studenten ROC Friese Poort ontwikkelen zelf waterstofauto Op vrijdag 29 juni presenteerden studenten Mechatronica van ROC Friese Poort hun waterstofauto. Zo’n 25 studenten werkten het afgelopen half jaar hard aan de realisatie van het fossielvrije voertuig. Met deskundige begeleiding van Holthausen en Frisian Motors. Het doel: nieuwe, duurzame technieken in de praktijk leren en meedoen aan de Elfwegentocht op 2 en 14 juli.
ROC Friese Poort, Friesland College en Alfa College tekenen voor unieke samenwerking met Innovatiecluster Drachten Techniekopleidingen beter afstemmen op de behoeften van bedrijven. Studenten zélf meer regie laten voeren op wat ze willen leren en docenten regelmatig op stage sturen.
Eventweek Midden yn 'e Mienskip (vestiging Drachten) Bij onze vestiging in Drachten vindt 25 t/m 19 juni de Eventweek Midden yn 'e Mienskip plaats. Dit in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. 
SER aanjager doe-agenda LLO, mbo-scholen als goed voorbeeld aangehaald De MBO Raad heeft de SER geadviseerd om vooral te kijken naar de mogelijkheden die er in het mbo al zijn. Zo hebben Scalda en ROC Friese Poort tijdens de startbijeenkomst in drukbezochte workshops laten zien hoe zij werken met flexibele trajecten voor volwassenen, zowel in het bekostigd onderwijs als in het niet-bekostigd onderwijs. 

Pagina's