Subsidie: SLIM-regeling

woensdag 23 februari 2022
Subsidie: SLIM-Regeling

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig inschatten zijn wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming.

Met de SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen in Mkb-ondernemingen) kun je als mkb-ondernemer en werkgever hulp krijgen. Met de SLIM-regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in de mkb. Denk hierbij aan loopbaan- en ontwikkeladviezen, een opleidings- of ontwikkelplan voor medewerkers, stimulering van kennis- en vaardigheden of het bieden van een stage voor een derde leerwegtraject. 

 

Vraag hier de SLIM-regeling aan 

SLIM-regeling

Voor wie?De subsidie is voor werkgevers. 
Waarvoor?

Met de SLIM-subsidie wordt geldt beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hierbij kun je denken aan:

  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen;
  • een opleidings- en ontwikkelplan voor medewerkers;
  • stimulering van kennis- en vaardigheden;
  • het bieden van een stageplaats voor een derde leerwegtraject.
Hoeveel?

Mkb-ondernemingen; per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Behalve bij het realiseren van een praktijkleerplaats, dan is de maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats € 2.700.

Samenwerkingsverbanden; De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 210.000. Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000.

De subsidieplafonds voor de aanvraagtijdvakken voor 2023 blijven gelijk aan het voorgaande jaar: 
€ 15 miljoen (eerste tender mkb);
€ 14,2 miljoen (tweede tender mkb);
€ 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden);
€ 1,2 miljoen (grootbedrijven).

 Aanvragen:

Als je een initiatief hebt kun je hier de SLIM-subsidie aanvragen. 

De volgende drie groepen mogen de SLIM-subsidie aanvragen:

  • mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • groot bedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
Looptijd:

De looptijd van de subsidie is doorlopend. Er geldt voor elke groep een andere aanvraag periode:

  • Kleine en middelgrote mkb-ondernemingen; elk jaar maart (1 t/m 30 maart) en september (1 t/m 8 september).
  • Grote bedrijven uit sectoren landbouw, horeca en recreatie; elk jaar van 1 tot en met 27 juli. 
  • Samenwerkingsverbanden; elk jaar van 1 tot en met 27 juli. 

Heb je vragen over de SLIM-subsidie?

Neem dan contact op mijn onze adviseur subsidies, Mèlanie Grijpstra. Dit kan door een e-mail te sturen naar mgrijpstra@rocfriesepoort.nl of door te bellen 06-18092703.