Subsidie: Praktijkleren in de derde leerweg

donderdag 03 maart 2022
Praktijkleren in de 3e leerweg

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden aan werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV), of werkenden die werkloos dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg, of overige deeltijdopleidingen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats. 

 

Vraag hier de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aan

Subsidiergeling praktijkleren in de 3e leerweg

Voor wie?De subsidie is voor werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV) of werkenden die werkloos dreigen te raken. 
Waarvoor?

Om de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Leerbedrijven krijgen een tegemoetkoming voor de kosten die ze maken bij het begeleiden van een student di een mbo-opleiding volgt. 

Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vind je hier.

Hoeveel?Als werkgever kan je maximaal € 2700,00 krijgen. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden. De opleiding mag maximaal 40 weken duren. Let op: een praktijkovereenkomst is verplicht.
Aanvragen:

Je vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats. Let op: cumulatie van deze subsidie met andere subsidies voor dezelfde praktijkplaats is niet toegestaan.

Aanvraagrondes:

  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 13 januari 2023, 17:00 uur (nu geopend).
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur.
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 12 januari 2024, 17:00 uur.
  • De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld.
Looptijd:De subsidie loopt tot en met 1 april 2026.