Subsidie: Leerwerkbijdrage OOM

woensdag 16 februari 2022
Subsidie

Ben je ondernemer in de metaal sector? En heb je een werknemer in dienst die een mbo-opleiding volgt? Met de subsidie Leerwerkbijdrage OOM kun je subsidie krijgen voor de kosten die je maakt bij het begeleiden van een stagiair of leerling. 

Het doel van de Leerwerkbijdrage is om bedrijven, in de metaalbewerking sector, te stimuleren een leerling in dienst te nemen en werkervaring op te laten doen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aangesloten zijn bij het OOM en een erkend leerbedrijf zijn. Bedrijven kunnen het hele jaar door de Leerwerkbijdrage OOM aanvragen. Meer informatie over de bijdrage vind je op de website van OOM.

 

Vraag hier de Leerwerkbijdrage OOM aan

Leerwerkbijdrage OOM

 Leerwerkbijdrage OOM
Voor wie?De bijdrage is voor het begeleiden van leerlingen, medewerkers of stagiaires bij erkende leerbedrijven. Bedrijven vragen de subsidie aan en ontvangen de subsidie. 
Waarvoor?Het is een tegemoetkoming voor het begeleiden van leerlingen die een mbo-opleiding volgen. Met de bijdrage worden werkgevers gestimuleerd een leerling in dienst te nemen.
Hoeveel?De bijdrage is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per leerling per jaar.
Aanvragen:Het aanvragen van de bijdrage kan via OOM. Je moet als werkgever een erkend leerbedrijf zijn om in aanmerking te komen voor de bijdrage.
Looptijd:Je kan het hele jaar door de Leerwerkbijdrage van OOM aanvragen. 

 

Heb je vragen over de Leerwerkbijdrage OOM?

Neem dan contact op met onze adviseur subsidies, Mèlanie Grijpstra. Dit kan door een e-mail te sturen naar mgrijpstra@rocfriesepoort.nl of door te bellen met 06-18092703.

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022