Studiefonds stichting Neeltje Buis

donderdag 16 maart 2023
subsidies

Heb je niet de financiële middelen om te gaan studeren? Als de opleiding die je wilt volgen maatschappelijk relevant is, met perspectief op werk en inkomen of een startkwalificatie, dan kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal €2.500,00 per jaar via stichting Neeltje Buis. Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.

Studiefonds stichting Neeltje Buis

 

Studiefonds stichting Neeltje Buis

Voor wie?

Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent statushouder en bent tussen de 18 en 55 jaar oud en bent door omstandigheden niet in staat een opleiding te betalen die een betere positie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

Waarvoor?Het is een bijdrage voor de studie, boeken, reiskosten, studiereizen en buitenlandse stages worden niet vergoed. Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking, net als mbo-opleidingen die (grotendeels) uitgaan van zelfstudie/thuisstudie. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.
Hoeveel?De bijdrage is maximaal € 2.500,00 per jaar met een maximum van vier jaar. Ieder jaar moet je de aanvraag opnieuw indienen samen met je behaalde studieresultaten.
Subsidie aanvragen:e subsidie vraag je met een motivatie waarom je de financiële ondersteuning nodig hebt en ruim voor aanvang van de studie aan via een online formulier.
Looptijd:Je kan het hele jaar door de tegemoetkoming aanvragen.

 

Weer studeren? Ons Studiefonds helpt! - Neeltje Buis

5 medailles bij Skills The Finals

Afgelopen week hebben 21 studenten tijdens Skills The Finals in Amsterdam RAI gestreden om de beste te worden in h...
28 maart 2023