Ruim dertig partijen tekenen voor een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

donderdag 07 oktober 2021

Ondertekening van de HCA ZWF

Berichten over hoge werkdruk, toenemend verzuim en oplopende tekorten in de zorg komen dagelijks voorbij. Ook in Flevoland zijn de vooruitzichten zorgwekkend: een verdriedubbeling van het personeelstekort in 2030, als er niets wordt gedaan. Gelukkig hebben werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV afgesproken dat zij het er niet bij laten zitten. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van de HCA ZWF. De concrete actieagenda bevat de gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen op drie thema’s: instroom, behoud en anders organiseren.

Regionale samenwerking
De provincie onderstreept het belang van regionale samenwerking. Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Voor de provincie Flevoland is een sterke arbeidsmarkt voor de sector Zorg en Welzijn van groot belang. De beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel is de komende jaren bepalend voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Daarom zetten wij samen met de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, UWV, het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en gemeenten in op een Flevolandse Human Capital Agenda Zorg en Welzijn”.

‘’Voldoende en goed opgeleid personeel is de komende jaren bepalend voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.”

Kwaliteit van zorg
Om de doelstellingen te realiseren heeft onderwijs een belangrijke rol. De instroom van nieuwe medewerkers moet omhoog. Maar ook om de kwaliteit van zorg op peil te houden en medewerkers klaar te stomen voor de veranderende zorgvraag en digitalisering, is onderwijs essentieel. Durk Bijma, directeur ROC Friese Poort: “Het is van groot belang dat we vanuit het onderwijs flexibel mee kunnen bewegen met de actuele vraag vanuit zorgorganisaties. Bijvoorbeeld met modulair onderwijs en blended learning op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering.”

Tijd om te doen
Na een jaar van voorbereiden is nu de tijd om te doen. De regie ligt daarvoor bij de sectortafel Zorg en Welzijn. Een aantal concrete projecten start binnenkort of is al gestart.

Sytske Zaalberg, opleidingscoördinator bij Oranjeborg, vertelde over de Matchtafel. Een groep van 11 werkgevers en het UWV kwam recent voor het eerst bij elkaar. Zij werken samen om het aantal lastig te vervullen vacatures te verkleinen en de (zij-)instroom en doorstroom te vergroten. Dat doen ze door vacatures, projecten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te brengen en informatie uit te wisselen. Zo blijven mensen behouden voor de sector en helpen organisaties elkaar aan personeel.

Bij vier zorgorganisaties start op korte termijn het project Vitaliteit en Gezondheid. Medewerkers van vier zorgorganisaties gaan in gesprek met een loopbaancoach. Ze krijgen advies hoe ze kunnen werken aan hun gezondheid en hoe ze meer werkgeluk kunnen (terug)vinden. Met concrete activiteiten zoals een cursus over gezonde voeding of stoppen met roken kunnen ze daarna aan de slag.

De lijst met projecten wordt steeds verder uitgebreid. Organisaties die willen aansluiten bij de HCA ZWF zijn van harte welkom. Ook ideeën voor het aanpakken van de tekorten zijn welkom. De projecten en contactmogelijkheden zijn te vinden op www.hcazwf.nl.