ROC Friese Poort zet met practoraat stevig in op persoonsvorming studenten

donderdag 04 oktober 2018

Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ op 3 oktober zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. ‘Want we leiden onze studenten niet alleen op voor een beroep, maar voor hun hele leven. We vinden we het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen. Die vanuit hun eigen waarden kunnen en durven handelen. Met dit practoraat willen we hier handen en voeten aan geven.’, aldus Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur van ROC Friese Poort. Het nieuwe mbo-practoraat is het eerste in Friesland en Flevoland.

Installatie

Ruim 120 gasten en studenten waren in theater de Meenthe in Steenwijk aanwezig bij de start van het practoraat en de installatie van practor Koen Vos. Aan de hand van zeven fysieke installaties, sprak hij zjjn practorale rede uit. ‘Ik heb in dit geval ‘installatie’ even heel letterlijk genomen.’

Brede vorming, waarom nu?

Waarom juist nu extra aandacht voor brede vorming in het beroepsonderwijs? ‘We zijn het gesprek aangegaan met zo’n 500 ouders, studenten, medewerkers en werkgevers over de toekomst van ROC Friese Poort. Zij hebben expliciet aangegeven een brede persoonsvorming van studenten belangrijk te vinden. De veranderingen op de arbeidsmarkt gingen nog nooit zo snel als nu. We moeten jongeren de vaardigheden leren om mee te bewegen met die veranderingen. En met de toenemende individualisering en polarisatie is het juist nu belangrijk dat wij onze jongeren weerbaar maken. Helpen met het ontwikkelen van een evenwichtig zelfbeeld, veerkracht, zelfvertrouwen, relativeringsvermogen, kritisch denken en sociale vaardigheden zoals luisteren, samenwerken en empathie. De tijd is dus rijp.’, aldus Koen Vos. Die vraag wordt overigens uitvoerig beantwoord in de publicatie ’Brede vorming in het beroepsonderwijs. Waarom nu?’. Speciaal door ROC Friese Poort en het ECBO uitgegeven voor de start van het practoraat.

Practoraat

Met het practoraat wil ROC Friese Poort de komende vier jaar invulling geven aan brede vorming in het mbo. Door de waarde hiervan te onderzoeken en verkennen en door te experimenteren met werkvormen in het onderwijs. Door die kennis en ervaring te delen, zodat het onderwijs nog beter kan aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onderzoekscentrum ECBO, het werkveld, studenten en docenten. Koen Vos: ‘De koers is bepaald, maar de route en de eindbestemming nog niet. Samen met studenten zoeken we naar de manier waarop zij hun leven vorm willen geven. In wisselwerking met hun directe omgeving en de wereld.’

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.