Terug

ROC Friese Poort wil met Startcollege kans op werk vluchtelingen vergroten

donderdag 20 juni 2019

Eind mei dit jaar concludeerde de Sociaal-Economische Raad dat asielzoekers met een verblijfsvergunning moeilijk aan het werk komen. Slechts een kwart van de statushouders die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk. Het SER pleit voor een integrale aanpak van taal, opleiding en werk om de kans op integratie van statushouders te vergroten. En dat is precies wat het Startcollege van ROC Friese Poort voor ogen heeft. Van inburgering naar (taal)stages, naar een mbo-opleiding tot werk. Daarnaast worden maatwerktrajecten voor laaggeletterde Nederlandstaligen geboden. In het nieuwe schooljaar begint het Startcollege.

Integrale aanpak
“Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en een passende plek vindt op de arbeidsmarkt. Met het Startcollege willen we anderstaligen, maar ook laaggeletterde Nederlandstaligen (Nt1), helpen om financieel en sociaal een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat doen we met een integrale aanpak van inburgering, (taal)stages en een mbo-opleiding naar werk. We bieden maatwerk en coaching voor iedere student. Studenten doen veel praktijkervaring op door stages. Want meedoen is de beste manier om te participeren en integreren. Met een zogenaamd Maatjesproject koppelen we ook een allochtone student aan een Nederlandstalige student. Wij geloven dat we met deze totaalaanpak de kans op integratie aanzienlijk kunnen vergroten. “, zegt Alice Muller, lid van het College van Bestuur.

Liliane Nkurumziza
Hoe belangrijk taal is voor een opleiding en werk beaamt ook Liliane Nkurumziza. Zij ontvluchtte op 23-jarige leeftijd haar geboorteland Burundi en kwam in 2005 naar Nederland. Ze wist wat haar droombaan was, maar problemen met de taal belemmerden haar in eerste instantie bij het kunnen volgen van de juiste opleiding. Daarom kreeg ze een taalcoach via ROC Friese Poort en kon ze hier de opleiding Maatschappelijke Zorg volgen. Haar situatie heeft haar geïnspireerd om jongeren, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, te helpen: “Ik wil ze helpen om keuzes te maken, vol te houden en hun droom na te jagen”, zegt Liliane. “Zoals ik zelf heb gedaan.”  

Lees hier het hele verhaal van Liliane

Eigen regie student
Studenten leren bij het Startcollege het beste uit zichzelf te halen. Door hen zelf de regie te geven over hun leven en loopbaan. Ze starten met een brede intake, waarna een passend traject voor hen wordt gezocht. Door coaching leren ze steeds meer zelf de regie te nemen. Loopbaan-coaching gaat door nadat het traject is afgerond en tot studenten een baan hebben gevonden. Om zo de kans op succes te vergroten.

Breed netwerk en ervaring
ROC Friese Poort heeft door de nauwe samenwerking en contacten met bedrijven, gemeenten en ketenpartners een groot netwerk in de regio opgebouwd. “Gecombineerd met een jarenlange ervaring in inburgeringslessen, een persoonlijke begeleiding van onze studenten en kwalitatief goed onderwijs denken we dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een zelfstandig bestaan voor onze anderstalige studenten.”, aldus Alice Muller.

Meer informatie over het Startcollege