Terug

ROC Friese Poort naar 4de plek in Keuzegids Mbo 2020

zaterdag 11 januari 2020

ROC Friese Poort staat op de vierde plaats in de vandaag verschenen Keuzegids Mbo 2020 en stijgt daarmee een plaats. In de landelijke ranking van de grotere ROC’s met meer dan 10.000 studenten deelt ROC Friese Poort samen met het Alfa College de eerste plek.

De belangrijkste reden van de stijging is het oordeel ‘goed’ van de Onderwijsinspectie in 2019 voor de kwaliteitszorg en ambitie van de organisatie. De inspectie was zeer te spreken over de verbinding van het onderwijs met het regionale bedrijfsleven, de innovaties in het onderwijs, de begeleiding van studenten en de aandacht voor brede vorming in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling. De keuzegids vertaalt dit naar een uitstekende beoordeling, die zij alleen hebben toegekend aan ROC Friese Poort.

Ook bij de studieprestaties scoort ROC Friese Poort landelijk goed. Het aantal uitvallers is lager en het aantal studenten dat een diploma haalt, ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens de Keuzegids waarderen studenten vooral de lessen, het leren, het contact met docenten en de begeleiding bij ROC Friese Poort.

Keuzegids Mbo
De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van 40 brede ROC’s en hun opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.

12 topopleidingen

Twaalf opleidingen van ROC Friese Poort krijgen het predicaat 'Topopleiding 2020' in de keuzegids. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de Keuzegids 2019. Het gaat om opleidingen in de vakgebieden office en administratie, financiën, hout en meubilering en publieke veiligheid. Deze opleidingen kregen een beoordeling van 75 punten of hoger.

"Wij zijn ontzettend trots op onze vierde plek in de Keuzegids en de groei van het aantal topopleidingen", aldus Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur van ROC Friese Poort. "Dit is een bevestiging dat wij als school op de juiste weg zitten. En dat de goede kwaliteit van ons onderwijs zowel her- als erkend wordt door onze studenten, medewerkers, het werkveld en de Onderwijsinspectie. Het is een mooie waardering voor onze gehele organisatie en een stimulans om op deze voet verder te gaan samen met onze studenten, het bedrijfsleven, overheden en andere samenwerkingspartners."