0900 8 996 996
(normaal tarief)

ROC Friese Poort in het teken van Leeuwarden Fryslân 2018

Geplaatst op 13 april 2018

Op maandag 9 april begon in Sneek de eerste eventweek ‘Midden yn ‘e Mienskip’ van het LF2018 programma van ROC Friese Poort. Studenten en medewerkers in Sneek konden een week lang genieten van inspirerende workshops, kunst en theater, sport, muziek, en sprekers. Op vrijdag 13 april zetten de studenten zich belangeloos in voor hun ‘mienskip’. Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke vorming is voor ROC Friese Poort een belangrijk onderdeel binnen de opleidingen.

Festival
Het plein voor het schoolgebouw van ROC Friese Poort veranderde afgelopen week tijdelijk in een festivalterrein. De studenten volgden ’s ochtends verschillende workshops en ’s middags konden zij genieten van optredens van onder andere rapper Haas, de schoolband, en oud-student Johannes Rypma.

Kunst en cultuur
Iedere opleiding werkte aan verschillende projecten in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Zo maakte Zorg en Welzijn van oude stoelen kunstwerken. Studenten van de opleiding Mediavormgeving verfden een enorm schilderij op het parkeerterrein van de school. En in de lokalen kon men leren vliegen met drones, een workshop zelfverdediging volgen, of aan de slag met het DNA-kunstwerkproject. Honderden studenten vulden een buisje met een persoonlijk verhaal, voorwerp, of foto.

Oog voor de omgeving
Op de laatste dag van de Eventweek zetten de studenten zich in voor hun omgeving. Bij verschillende basisscholen werden smaaklessen verzorgd door studenten Horeca en Onderwijsassistent. Bij het Asielzoekerscentrum dronken een aantal jongeren een kop koffie met de bewoners. Ook was er aandacht voor de ouderen in de buurt. Er werd voor hen gekookt, een bingo georganiseerd, en gewandeld.

Begin- en eind juni vindt de Eventweek bij ROC Friese Poort in Leeuwarden/Dokkum en Drachten plaats.

Midden yn ‘e Mienskip: betekenisvolle projecten, inspirerende leerervaringen, waardevolle mensen
ROC Friese Poort wil verbonden zijn met de regio en ‘midden yn ’e mienskip’ staan. Met dit project haakt de onderwijsinstelling aan bij de ambitie van Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018). Met betekenisvolle projecten en inspirerende samenwerkingen wil zij studenten mooie leerervaringen bieden. Van eventweken op school tot het meewerken aan projecten uit het bidbook tot het uitvoeren van maatschappelijk betekenisvolle projecten. Om zo studenten net dat beetje extra mee te geven voor hun persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. Niet alleen in 2018, maar ook daarna. Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur: ‘Studeren is bij ons meer dan het leren van een vak. We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. Wij vinden ook de persoonlijke vorming van studenten belangrijk. Dat ze meer leren over zichzelf, de wereld en de ander. Midden yn ‘e Mienskip is een van de projecten waarmee we daaraan invulling geven.’

Bekijk alle foto's 

 

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's