0900 8 996 996
(normaal tarief)

ROC Friese Poort in het teken van Leeuwarden Fryslân 2018

Geplaatst op 13 april 2018

Op maandag 9 april begon in Sneek de eerste eventweek ‘Midden yn ‘e Mienskip’ van het LF2018 programma van ROC Friese Poort. Studenten en medewerkers in Sneek konden een week lang genieten van inspirerende workshops, kunst en theater, sport, muziek, en sprekers. Op vrijdag 13 april zetten de studenten zich belangeloos in voor hun ‘mienskip’. Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke vorming is voor ROC Friese Poort een belangrijk onderdeel binnen de opleidingen.

Festival
Het plein voor het schoolgebouw van ROC Friese Poort veranderde afgelopen week tijdelijk in een festivalterrein. De studenten volgden ’s ochtends verschillende workshops en ’s middags konden zij genieten van optredens van onder andere rapper Haas, de schoolband, en oud-student Johannes Rypma.

Kunst en cultuur
Iedere opleiding werkte aan verschillende projecten in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Zo maakte Zorg en Welzijn van oude stoelen kunstwerken. Studenten van de opleiding Mediavormgeving verfden een enorm schilderij op het parkeerterrein van de school. En in de lokalen kon men leren vliegen met drones, een workshop zelfverdediging volgen, of aan de slag met het DNA-kunstwerkproject. Honderden studenten vulden een buisje met een persoonlijk verhaal, voorwerp, of foto.

Oog voor de omgeving
Op de laatste dag van de Eventweek zetten de studenten zich in voor hun omgeving. Bij verschillende basisscholen werden smaaklessen verzorgd door studenten Horeca en Onderwijsassistent. Bij het Asielzoekerscentrum dronken een aantal jongeren een kop koffie met de bewoners. Ook was er aandacht voor de ouderen in de buurt. Er werd voor hen gekookt, een bingo georganiseerd, en gewandeld.

Begin- en eind juni vindt de Eventweek bij ROC Friese Poort in Leeuwarden/Dokkum en Drachten plaats.

Midden yn ‘e Mienskip: betekenisvolle projecten, inspirerende leerervaringen, waardevolle mensen
ROC Friese Poort wil verbonden zijn met de regio en ‘midden yn ’e mienskip’ staan. Met dit project haakt de onderwijsinstelling aan bij de ambitie van Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018). Met betekenisvolle projecten en inspirerende samenwerkingen wil zij studenten mooie leerervaringen bieden. Van eventweken op school tot het meewerken aan projecten uit het bidbook tot het uitvoeren van maatschappelijk betekenisvolle projecten. Om zo studenten net dat beetje extra mee te geven voor hun persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. Niet alleen in 2018, maar ook daarna. Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur: ‘Studeren is bij ons meer dan het leren van een vak. We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. Wij vinden ook de persoonlijke vorming van studenten belangrijk. Dat ze meer leren over zichzelf, de wereld en de ander. Midden yn ‘e Mienskip is een van de projecten waarmee we daaraan invulling geven.’

Bekijk alle foto's 

 

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's