0900 8 996 996
(normaal tarief)

Patyna leidt intern mensen op voor de zorg

Geplaatst op 16 januari 2018

Uniek opleidingstraject zorg van ROC Friese Poort van start in Súdwest-Fryslân

Ruim twintig nieuwe zorgmedewerkers zijn dinsdag 16 januari bij zorgorganisatie Patyna gestart met een speciale interne mbo-opleiding van ROC Friese Poort, met als doel een nieuwe carrière als zorgmedewerker.  De gemeente Súdwest-Fryslân wilde graag iets doen met bijstanders en statushouders en sprak met Patyna over de groeiende behoefte aan welzijn en het lastig kunnen vinden van personeel. ROC Friese Poort is bij het project betrokken en heeft een op maat gemaakte opleiding ontwikkeld waarbij de groep studenten intern geschoold wordt. Theorie en praktijk komen op de werkvloer bij elkaar. Ook Pastiel sloot aan als schakelorganisatie tussen gemeente en Patyna voor de begeleiding en werving van kandidaten. Een mooie samenwerking tussen overheid, zorgorganisatie en onderwijs, die in gezamenlijkheid opleiden voor betaald werk binnen de zorg. Alle deelnemers van dit traject zijn uitkeringsgerechtigden, waarvan een aantal met een achtergrond als statushouder. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een ervaren persoonlijke buddy, een werkbegeleider waar elke dag het vak van wordt geleerd. De ‘ouderwetse’ meester-gezel methode wordt zo nieuw leven ingeblazen.

De bijstandsgerechtigden hebben eerst een soort snuffelstage van drie maanden gevolgd. Als ze de opleiding goed doorlopen, krijgen ze gegarandeerd een baan van minimaal 24 uur bij een van de zorgcentra van ouderenzorgorganisatie Patyna in Zuidwest-Friesland. De opleidingen volgens het vroegere meester-gezelprincipe zijn bedacht omdat Patyna vacatures niet meer vervuld krijgt. Overal in de zorg is dat een probleem, maar in krimpgebieden helemaal, vertelt locatiemanager Marcel van der Meulen aan de Leeuwarder Courant. ,,Jongeren trekken naar de grotere plaatsen als Bolsward en Sneek, of Leeuwarden en Groningen. In de dorpen is niks voor hen, en de dorpen zijn slecht bereikbaar. Door de week gaat het nog wel, maar avond- en weekenddiensten zijn een probleem.” ,,Daarnaast vinden veel oudere werknemers het werk fysiek zwaar worden. Maar ze zijn wel belangrijk, vanwege hun ervaring. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

 

 

 

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's