Oplevering publicatie Digitaal Moreel Kompas

vrijdag 23 april 2021

Het practoraat Digitale Weerbaarheid heeft een publicatie opgeleverd, Digitaal Moreel Kompas.

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs besteden wij veel aandacht aan privacy en vormen van digitale criminaliteit. Die aandacht vinden wij terecht. De politie ziet namelijk een forse toename van cybercrime. in het eerste kwartaal van 2021 verdubbelde het aantal geregistreerde digitale misdrijven ten opzichte van het jaar ervoor.

Binnen het mbo zijn een aantal goede initiatieven genomen om jongeren weerstand te bieden tegen digitale criminaliteit. Zo schaftte het Edulab van ROC van Twente cyber koffers van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) aan. Noorderpoort en ROC Friese Poort werken beiden samen met Fers om met behulp van o.a. de Data Detox Kit jongeren bewust te maken van hun digitale voetafdruk, privacy en desinformatie. Maar, is deze aanpak voldoende? Hoe kunnen wij jongeren op een gezonde, veilige en kritische manier alle kansen van de digitalisering van de maatschappij laten benutten?

Als handvat en om de dialoog aan te gaan ontwikkelde het practoraat Digitale Weerbaarheid het Digitaal Moreel Kompas. 


Kennis, vaardigheden en de dialoog op basis van waarden, vormen samen het digitaal moreel kompas. Een wegwijzer naar een samenleving waarbij jongeren op een veilige, kritische en gezonde manier alle kansen van de digitalisering kunnen benutten.

Lees er meer over en download de publicatie Digitaal Moreel Kompas