0900 8 996 996
(normaal tarief)

Nieuwe maritieme trainingen op zaterdag

Geplaatst op 11 juli 2018

Per september 2018 bieden we op Urk een drietal nieuwe maritieme trainingen op zaterdag aan:

  • Elektrotechniek aan boord Basis
    Als je zelfstandig elektrische schema's wilt leren lezen en met behulp van een multimeter storingen wilt leren opzoeken.
  • Lassen Maritiem Basis
    Schade aan boord of een ander klein klusje waarbij gelast moet worden? Als je zelfstandig kleine herstellingen wilt leren uitvoeren aan boord.
  • Veilig werken in de machinekamer 
    Als je veilig wilt leren werken in de machinekamer, zelfstandig storingen signaleren en oplossen en eenvoudige mechanische werkzaamheden wilt leren uitvoeren.

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's