Maritieme Hackathon

donderdag 01 september 2022

Op 6 t/m 8 oktober 2022 vindt de Maritieme Hackathon plaats, tijdens en rondom het Holland Fisheries Event op Urk. Studenten uit Nederland en België en ervaringsdeskundigen uit de visserij slaan tijdens deze driedaagse hack de handen ineen om tot nieuwe oplossingen te komen voor actuele uitdagingen in de maritieme visserijsector.

Een hackathon is een fenomeen dat uit de IT-wereld afkomstig is. Een hackathon is als een snelkookpan, waarbij deelnemers gezamenlijk optrekken om een urgent probleem te tackelen. Teams gaan op zoek naar nieuwe oplossingen waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en expertise bijdraagt aan creatieve ideeën en oplossingen.

De Maritieme Hackathon heeft als doel om innovatie in het maritieme onderwijs en de maritieme visserij te stimuleren
Er zijn belangrijke stappen te zetten op weg naar toekomstbestendige visserij en voedselwinning op de Noordzee. Het innoveren van de visserijsector vraagt het nodige van bedrijven en overheden, maar ook van het (beroeps)onderwijs. In Nederland en België worden jongeren en volwassenen opgeleid voor een beroep op zee, maar hoe ziet hun toekomst eruit? Welke mogelijkheden zien jonge vissers zelf en hoe kunnen zij samen met andere partijen werken aan het innoveren van hun sector?

De Maritieme Hackathon is gericht op het ontwikkelen van innovatieve en duurzame denkwijzen voor de nieuwe generaties maritieme beroepsbeoefenaars. Tijdens de hackathon bundelen spelers uit de maritieme sector hun krachten: studenten van maritieme opleidingen (mbo, hbo en wo) en medewerkers uit het bedrijfsleven, de IT-sector, ngo’s en overheidsmedewerkers werken samen en wisselen kennis en ervaringen uit. Voorafgaand aan de hackathon worden vijf challenges gepresenteerd door maritieme (visserij)bedrijven en natuurorganisaties, waarop de deelnemende teams op 6 en 7 oktober hun creativiteit en oplossingen mogen loslaten. Op 8 oktober presenteren de teams hun ideeën aan een vijfkoppige jury op het hoofdpodium van het Holland Fisheries Event. De challenges zijn opgedeeld in vijf categorieën:

  • Vistechniek: Hoe verantwoord en toekomstbestendig te vissen op de Noordzee vanaf 2030?
  • Marktgericht vissen vanuit een (korte) keten: Hoe creëer je meerwaarde voor duurzaam gevangen Noordzeevis?
  • Voedselwinning op zee en ruimtegebruik: hoe en welk voedsel te winnen op de Noordzee met windparken en ander ruimtegebruik?
  • Data aan boord: hoe staat de visser aan het roer met slimme data verzameling op zee?
  • Techniek en ontwerp: hoe ziet het schip, verwerking en transport in de toekomst eruit?

Organisatie
Het initiatief en de organisatie van de Maritieme Hackathon ligt in handen van het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap (onderdeel van ROC Friese Poort Urk) en Wageningen University & Research (WUR) met hulp van FarmHack. Partners van het evenement zijn o.a. Padmos, ProSea Marine Education, Good Fish, Omni-C en Stichting De Noordzee.