Terug

Lancering speciale escape room bij ROC Friese Poort in de Week van de Veiligheid

maandag 05 oktober 2020

Een pakketje wegbrengen of op de uitkijk staan en daar een beloning voor krijgen. Het lijkt onschuldig, maar voor veel jongeren is dit het begin van hun criminele carrière. Vaak is er dan al geen weg meer terug, there’s no escape!

Het practoraat Digitale Weerbaarheid van ROC Friese Poort werkt nauw samen met o.a. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord. Het RIEC is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeenten en andere partijen die samen optrekken tegen de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC ziet een zorgwekkende toename in het aantal jongeren dat snel geld wil verdienen en langs die weg zich op het criminele pad gaan begeven. Om jongeren bewust te maken van de risico`s van het ‘snel geld verdienen’ heeft het RIEC een escape room ontwikkeld. Deze escape room werd vanochtend geopend door Dries Koster, vestigingsdirecteur van Leeuwarden. Studenten van ROC Friese Poort mochten vandaag, tijdens de week van de veiligheid, deze escape room voor het eerst doorlopen.

Een pakketje wegbrengen of op de uitkijk staan en daar een beloning voor krijgen. Het lijkt onschuldig, maar voor veel jongeren is dit het begin van hun criminele carrière. Vaak is er dan al geen weg meer terug, there’s no escape!

Het practoraat Digitale Weerbaarheid van ROC Friese Poort werkt nauw samen met o.a. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord. Het RIEC is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeenten en andere partijen die samen optrekken tegen de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC ziet een zorgwekkende toename in het aantal jongeren dat snel geld wil verdienen en langs die weg zich op het criminele pad gaan begeven. Om jongeren bewust te maken van de risico`s van het ‘snel geld verdienen’ heeft het RIEC een escape room ontwikkeld. Deze escape room werd vanochtend geopend door Dries Koster, vestigingsdirecteur van Leeuwarden. Studenten van ROC Friese Poort mochten vandaag, tijdens de week van de veiligheid, deze escape room voor het eerst doorlopen.

Doel escape room
Ongeveer 50 eerstejaars studenten juridisch administratief dienstverlener en 24 studenten Entree in lesgroepen van 12-13 studenten, deden vandaag aan deze escape room mee. In de escape room worden jongeren geconfronteerd met klussen waarmee ze snel geld kunnen verdienen, maar ze leren ook inzien dat er een hele criminele wereld achter deze klussen schuil gaat. In de escape room moeten de jongeren zien te ontsnappen uit de ontstane situatie. Nadat de game is gespeeld, wordt er met de studenten besproken wat ze er van hebben geleerd. Doel van de escape room is het vergroten van weerbaarheid bij jongeren door het overbrengen van kennis en ervaring en het leren herkennen van situaties waarin zij mogelijkheden krijgen aangeboden om snel geld te verdienen.

Leerlijn 'Weerbare jeugd'
Dat weerbaar maken van jongeren is van cruciaal belang in het voorkomen van jonge aanwas voor criminele organisaties. Het herkennen van de situaties waarin zij worden geworven voor een criminele activiteit is daarbij een eerste stap. Als we jongeren daarnaast ook ‘nee’ leren zeggen tegen de diensten die van hen gevraagd worden, helpt dat in het sterken van hun weerbaarheid. Om dit te bereiken werkt het RIEC Noord aan de ontwikkeling van de leerlijn ‘Weerbare jeugd’ voor scholen. Een van de middelen uit de leerlijn is de escape room. In de noordelijke provincies lijkt de verharding onder jongeren minder erg dan bijvoorbeeld in de Randstad, maar er is ook minder zicht op de jeugd doordat er minder wijkagenten en jongerenwerkers op straat zijn en vanwege het gebruik van social media. Om meer zicht te krijgen op het fenomeen `jonge aanwas’ is het RIEC Noord vanuit de versterkingsgelden het project `Weerbare jeugd’ gestart.

Verschuiving naar online
Het in beeld krijgen van deze jongeren is een moeilijk punt en de verschuiving naar de digitale wereld maakt dit niet makkelijker. Bovendien zien jongeren online overtredingen vaak als minder ernstig dan fysieke misstappen zoals winkeldiefstal. Los daarvan laten jongeren zich moeilijk sturen en dit wordt versterkt door social media, trends en challenges, zowel on- als offline. Ook door technologie kunnen jongeren supersnel de (verkeerde) informatie vinden en tot zich nemen. Het is de bedoeling te voorkomen dat jongeren pas in beeld komen wanneer ze zich al enkele jaren met criminele activiteiten bezig houden en deze jongeren in het strafrecht belanden. Minstens zo belangrijk zijn preventie, verstoring en slachtoffernotificatie. 

Beschikbaarheid Escape room
Na de week van de veiligheid is de escape room gratis beschikbaar voor alle middelbare en mbo scholen in Noord Nederland. Scholen kunnen hiervoor mailen naar secretariaat@riecnoord.nl

Meer informatie over deze escape room kun je krijgen via:
Regionaal Informatie en Expertise Centrum

Mail: wendy.vanderkrift@riecnoord.nl
Telefoon: 088 1672790

Website: www.riec.nl

Escape room 1

 

Escape room 2