0900 8 996 996
(normaal tarief)

Installatie practoraat ‘MBO als werkplaats voor Brede Vorming’

Geplaatst op 10 september 2018

Op woensdag 3 oktober a.s. wordt Koen Vos geïnstalleerd als practor van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor Brede Vorming’ bij ROC Friese Poort. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn vanaf 10.30 uur in Theater De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk. 
 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Brede vorming in het mbo, waarom nu?  
 
Bieden wij onze nieuwe generatie studenten nog wel wat ze nodig hebben om zelfbewust te kunnen participeren in de huidige maatschappij? Leiden we in het beroepsonderwijs alleen studenten op die zich flexibel kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Of geven wij studenten ook tools en inzicht om weerstand te kunnen bieden aan ontwikkelingen die vraagtekens oproepen? Deze vragen vormen de basis van het vierjarige onderzoekstraject van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor brede vorming’. Het practoraat reflecteert op de vraag ‘In welke wereld geven wij beroepsonderwijs?’ en zoekt samen met studenten naar de wijze waarop zij hun leven zelf vorm willen geven.  
 
Programma 
10.30 uur      Ontvangst in theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk 
11.00 uur      Welkom door Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur 
11.05 uur      Practorale rede door Koen Vos 
12.00 uur      Officiële installatie practoraat door Remco Meijerink 
12.30 uur      Lunch 
13.30 uur       Aanbod van vier inspiratiesessies waaruit u een keuze kunt maken:

1.  Filosofie voor een weergaloos leven - Lammert Kamphuis (filosoof) en Ebel Jan van Dijk (presentator)  
Al vijf jaar lang staan ze samen op Lowlands waar Lammert Kamphuis en Ebel Jan van Dijk laten zien dat filosofie praktischer is dan u ooit gedacht had. Tijdens hun voorstelling wordt u meegenomen langs de meest behulpzame filosofische ideeën voor het alledaagse leven. Hoe kan Diogenes helpen om 'nee' te zeggen en hoe kan Schopenhauer u bijstaan als de dag tegenzit? Laat u verrassen door deze prikkelende manier van denken en ga er zelf mee aan de slag. 

2. Nieuwe vormen van zingeving en ontmoeting - Martin Jans (theoloog) en Ruben Bruggeling (kunstenaar) 
Martin Jans en Ruben Bruggeling laten u kennismaken met de 'Soulmate', een kunstuiting van Ruben Bruggeling, ‘tijd voor een goed gesprek' en een digitaal voorbeeld van een dagopening rondom de waarde empathie. 

3.  Het empathie-avontuur  - Liset Moerdijk en Rutger Bergboer van Locatietheater Prins te Paard 
Afgelopen voorjaar beleefden bijna 500 studenten van ROC Friese Poort een empathie-avontuur in een verlaten bedrijfspand, omgetoverd tot een ‘vliegveld-terminal’. Onderdeel van het avontuur was voor elke student een bezoek bij onbekenden. Tijdens de workshop ervaart u iets van het avontuur en van de weg er naar toe. 

4.  Aan de slag met matters that really matter - Hanna Naus en Koen Wessels  van de Bildung Academie 
Door brede vorming centraal te stellen, komt in het onderwijs ruimte voor uitdagende persoonlijke- en maatschappelijke vraagstukken die vandaag de dag er ‘echt toe doen’. Denk bijvoorbeeld aan het gevoel dat alles met elkaar samenhangt, dat er tegenstrijdigheden zijn, of dat er sprake is van continue 
verandering. Hoe kunt u in onderwijs aan de slag met ‘matters that really matter’? In deze inspiratiesessie gaan Hanna en Koen in op deze vraag en met de deelnemers samen op (inter)actieve wijze op onderzoek.  

15.00 uur       Afsluiting met hapje en een drankje 
 
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor 23 september a.s. aanmelden via deze link.   
 
Koen Vos 


Koen Vos werkte de afgelopen jaren als opleidingsmanager in het Sociaal Agogisch domein. Na de pedagogische academie studeerde hij enkele jaren theologie, gevolgd door een voortgezette opleiding agogiek en supervisiekunde. De laatste jaren neemt hij deel aan werksessies ‘Werk en Reflectie’ over de betekenis van het werk van Emmanuel Levinas voor management en organisatie en heeft hij zich actief verdiept in vormen van lateraal denken.

Naast het werk als manager, was hij projectleider Quadrivum, consultant bij een instelling voor mensen met een handicap, supervisor, teamtrainer en (mede-) auteur van de methode Routeplanner. Met Klarien Winkelmolen schreef hij een op 21e eeuwse vaardigheden gebaseerde leergang Maatschappelijke Zorg. Hij bedacht op basis van het werk van Roman Krznaric de grondtonen voor het empathieavontuur YAGO, dat in samenwerking met locatietheater Prins te Paard is uitgegroeid tot een begrip. Voorts maakt hij deel uit van de Kenniskring Innovatiemanagers en is hij als extern examinator betrokken bij MLI-opleidingen. Hij is een van de initiatiefnemers van het Netwerk Bildung mbo en is de afgelopen twee jaar als gastcurator betrokken bij het ‘Pop-up innovatiehuis te Steenwijk. Als lid van de Commissie beeldende kunst adviseerde hij 14 jaar op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als redacteur en samensteller was hij verantwoordelijk voor de productie van verschillende boeken over beeldhouwkunst en met zijn dochter produceerde hij een film over toneel- en theatermaskers van de beeldhouwer Hildo Krop. Als mede initiatiefnemer en bestuurslid was hij jarenlang betrokken bij ‘Instituut Collectie Krop’. Als beeldhouwer was hij zelf actief in de jaren ‘90. Van zijn hand is o.a. het oorlogsmonument te Kamperzeedijk. Onderzoek van het practoraat is praktijkgericht en zal o.l.v. dr. Pieter Baay worden uitgevoerd in co-creatie met ecbo. Ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie gaat hij als practor inzetten voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen ROC Friese Poort.

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's