Inspecteur Generaal der Krijgsmacht op bezoek bij VeVa-opleiding Leeuwarden

vrijdag 19 november 2021

Afgelopen week kwam de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) in Leeuwarden op bezoek. Deze opleiding biedt ROC Friese Poort in samenwerking met Defensie aan in Leeuwarden (Egelantierstraat) en Emmeloord. 

Luitenant-generaal Frank van Sprang sprak met het management, de docenten en de militaire instructeurs om hun ervaringen te horen m.b.t. het VeVa-traject en de deelnemende studenten. Dit alles met het doel om ons ook te betrekken bij de toekomst en verdere ontwikkelingen van VeVa. ROC Friese Poort heeft al lange tijd een nauwe samenwerking met Defensie. Binnen de opleiding wordt gekeken naar hoe de studenten op alle fronten zo goed mogelijk klaar gestoomd kunnen worden voor een carrière binnen Defensie. Het gesprek ging o.a. over beeldvorming van de opleiding VeVa binnen Defensie en hoe het curriculum zo goed mogelijk aan kan sluiten bij wat er in de praktijk nodig is. Daarin is een goede samenwerking essentieel.

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht heeft als taak zich in te zetten ten goede van de leef- en werkomstandigheden binnen de Nederlandse krijgsmacht. Ook is hij een onafhankelijk persoon die kan bemiddelen in conflictsituaties binnen de krijgsmacht.

Genaraal van Sprang

Generaal van Sprang 2

 

 

Foto's: John Bolt

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022