Hypermodern oefenen met varen bij ROC Friese Poort

dinsdag 21 september 2021

Simulator Urk

De simulatoren zijn voorzien van de laatste snufjes. Zo kan er vanuit de haven van Harlingen naar de visgronden gevaren worden, kan er geoefend worden in het Suezkanaal en kun je ook de Bosporus bij Turkije bevaren, een belangrijke zeestraat. Het systeem biedt daarmee veel nieuwe mogelijkheden. Volgens docenten is het een waardevolle aanvulling op het varen in de praktijk.

"Dit zijn wel heel echte realistische situaties hoor. Je staat ervan te kijken wat de techniek allemaal kan tegenwoordig. Alles kunnen we oefenen maar ook examineren. We kunnen dan voor alle studenten een gelijkwaardige situatie creëren", zegt docent Andries de Weerd.

De nieuwe binnenvaartsimulatoren waren ook nodig voor die examens. Eerder mochten deze door een schipper op een echt schip afgenomen worden, maar vanaf januari gelden er strengere eisen en worden de examens op de simulatoren afgenomen. De exameneisen zijn voor heel Europa gelijk gemaakt.

In totaal hebben de simulatoren 750.000 euro gekost. Drie ton daarvan kreeg Friese Poort vanuit de zogenoemde regiodeal. Dit is een steunmaatregel van het Rijk en de regio om de economie in Noordelijk Flevoland te versterken en toekomstbestendig te maken.

Volgens docent Andries de Weerd telt Nederland maar drie examencentra die aan de nieuwe eisen voldoen. "Urk staat wat dat betreft goed op de kaart, denk ik. De gemeente blijft een maritiem centrum."

Bron: Omroep Flevoland

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022