0900 8 996 996
(normaal tarief)

Gratis loopbaanadvies voor werknemers van 45 jaar en ouder

Geplaatst op 15 december 2017

Duizenden werkenden van 45 jaar en ouder kunnen nu een gesubsidieerd ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur. De subsidie hoort bij het actieplan Perspectief voor vijftigplussers van het ministerie van SZW.

Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers moet ouderenwerkloosheid tegengaan. Een uitwerking van één van de maatregelen uit het actieplan is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers, of kortweg: het Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies zorgt ervoor dat werkenden vanaf 45 jaar die actief zijn in een geselecteerde beroepsgroep (zoals secretarieel personeel, verkoopmedewerkers en schoonmakers), een loopbaanadviseur om een persoonlijk advies voor hun ontwikkeling kunnen vragen. De loopbaanadviseur kan daar vervolgens subsidie voor aanvragen. Deze bedraagt € 600,00 per traject.

Ook subsidie voor training van leidinggevenden
De werkende krijgt dus een kosteloos toekomstadvies en de adviseur een betaalde opdracht. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het traject uit enkele gesprekken bestaan van in totaal minimaal vier uur. Een werkende is hier een niet met ontslag bedreigde werknemer, ambtenaar of zzp’er, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt. Naast deze ontwikkeladviestrajecten zijn ook trainingstrajecten subsidiabel. Het gaat dan om het trainen van leidinggevenden van werkenden op wie de subsidieregeling van toepassing is. Een adviseur traint de manager hierbij in gespreksvoering over ontwikkeling op de lange termijn. Het subsidiebedrag is voor een individuele training € 300,00 en voor een groepstraining € 900,00.

Subsidieregeling loopt tot halverwege 2019
Uiteraard gelden er nog diverse andere voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers. Zo moet de loopbaanadviseur binnen zes weken na het afronden van het persoonlijk ontwikkelplan de subsidie aanvragen. Ook is er een subsidieplafond van toepassing. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Personen die de regeling willen benutten, moeten zich dus goed inlezen. De subsidieregeling vervalt per 1 juli 2019.

Bron: Rendement.nl 7-12-2017

Meer nieuws

Nog enkele plekken beschikbaar in opleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in de septemberinstroom van de opleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart MBO 2 BBL (SW6). Je woont, werkt en leert begeleid aan boord van het eigen schip en gaat eens in de 4 tot 6 weken een week naar school.
Nieuwe maritieme trainingen op zaterdag Per september 2018 bieden we op Urk een drietal nieuwe maritieme trainingen op zaterdag aan: Elektrotechniek aan boord Basis, Lassen Maritiem Basis en Veilig werken in de machinekamer.
Studenten Maatschappelijke Zorg halen ruim 2000 euro op voor het Leger des Heils Eerstejaars studenten Maatschappelijke Zorg hebben vandaag een cheque van 2114,44 euro aangeboden aan het Leger des Heils. De studenten haalden dit bedrag op met de Zomerfair die onlangs plaatsvond in Drachten, Leeuwarden, Sneek en Emmeloord. Het organiseren van het evenement maakt deel uit van de opleiding.  
Met een diploma én goed gevuld portfolio de arbeidsmarkt op Studenten Commercieel Technicus halen naast diploma landelijk erkende certificaten 'Lean Management' en 'CE-Ondernemerschap'. 
Diplomering Rentex Floron Op woensdag 4 juli 2018 namen 13 medewerkers van Rentex Floron hun mbo-diploma Logistiek medewerker in ontvangst. Van harte gefeliciteerd!

Pagina's