0900 8 996 996
(normaal tarief)

Gratis loopbaanadvies voor werknemers van 45 jaar en ouder

Geplaatst op 15 december 2017

Duizenden werkenden van 45 jaar en ouder kunnen nu een gesubsidieerd ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur. De subsidie hoort bij het actieplan Perspectief voor vijftigplussers van het ministerie van SZW.

Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers moet ouderenwerkloosheid tegengaan. Een uitwerking van één van de maatregelen uit het actieplan is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers, of kortweg: het Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies zorgt ervoor dat werkenden vanaf 45 jaar die actief zijn in een geselecteerde beroepsgroep (zoals secretarieel personeel, verkoopmedewerkers en schoonmakers), een loopbaanadviseur om een persoonlijk advies voor hun ontwikkeling kunnen vragen. De loopbaanadviseur kan daar vervolgens subsidie voor aanvragen. Deze bedraagt € 600,00 per traject.

Ook subsidie voor training van leidinggevenden
De werkende krijgt dus een kosteloos toekomstadvies en de adviseur een betaalde opdracht. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het traject uit enkele gesprekken bestaan van in totaal minimaal vier uur. Een werkende is hier een niet met ontslag bedreigde werknemer, ambtenaar of zzp’er, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt. Naast deze ontwikkeladviestrajecten zijn ook trainingstrajecten subsidiabel. Het gaat dan om het trainen van leidinggevenden van werkenden op wie de subsidieregeling van toepassing is. Een adviseur traint de manager hierbij in gespreksvoering over ontwikkeling op de lange termijn. Het subsidiebedrag is voor een individuele training € 300,00 en voor een groepstraining € 900,00.

Subsidieregeling loopt tot halverwege 2019
Uiteraard gelden er nog diverse andere voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers. Zo moet de loopbaanadviseur binnen zes weken na het afronden van het persoonlijk ontwikkelplan de subsidie aanvragen. Ook is er een subsidieplafond van toepassing. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Personen die de regeling willen benutten, moeten zich dus goed inlezen. De subsidieregeling vervalt per 1 juli 2019.

Bron: Rendement.nl 7-12-2017

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's