0900 8 996 996
(normaal tarief)

Geen vlees in kantines ROC Friese Poort

Geplaatst op 07 maart 2018

Op vrijdag 9 maart zijn er geen vleesproducten in de kantines van ROC Friese Poort te krijgen. We haken hiermee aan bij de Nationale week zonder vlees. En niet een week per jaar, maar structureel een dag per week als het aan voorzitter van het college van bestuur Remco Meijerink ligt. ‘Ik schrok van een artikel dat ik onlangs las. Één week geen vlees eten betekent voor het watergebruik hetzelfde als 7 maanden niet douchen. En qua CO2-uitstoot een besparing gelijk aan 114 kilometer niet autorijden.’

Steentje bijdragen aan het milieu

Omzien naar elkaar en een respectvolle en zorgvuldige omgang met haar omgeving is voor ROC Friese Poort belangrijk. Daar hoort ook een duurzame bedrijfsvoering bij. ‘Door structureel één dag per week vlees van het menu te schrappen, kunnen ook wij ons steentje bijdragen aan een beter milieu. Als we uitgaan van een gemiddelde vleesconsumptie van 50 gram per persoon per dag kan dat met 16.000 studenten en medewerkers wekelijks een besparing opleveren van 5,9 miljoen liter water en een CO2-uitstoot van 65.660 km autorijden.’, aldus Meijerink. ROC Friese Poort wil in overleg met de cateraar structureel invulling geven aan één vleesloze dag per week in alle kantines.

Gezonde schoolkantine

Binnen ROC Friese Poort was er al aandacht voor gezonde voeding in de schoolkantines. Alle kantines voldoen aan de Richtlijnen Gezonde Voeding van het Voedingscentrum en zijn in het bezit van de zilveren Gezonde Schoolkantine Schaal.

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's