Terug

#FP-Stories 20 in 2020 (Leeuwarder Courant)

dinsdag 08 december 2020

Al het gehele jaar plaatst de Leeuwarder Courant iedere zaterdag een interview voor de rubriek 20 in 2020. Prachtige verhalen van jongvolwassenen vol dromen en doelen of met een verleden. Het komt geregeld voor dat deze twintigers bij ons studeren of gestudeerd hebben. In de #FP-Stories van deze week hebben wij aandacht voor vijf van deze studenten. De rubriek vind je op de website van de Leeuwarder Courant.

Al het gehele jaar plaatst de Leeuwarder Courant iedere zaterdag een interview voor de rubriek 20 in 2020. Prachtige verhalen van jongvolwassenen vol dromen en doelen of met een verleden. Het komt geregeld voor dat deze twintigers bij ons studeren of gestudeerd hebben. In de #FP-Stories van deze week hebben wij aandacht voor vijf van deze studenten. De rubriek vind je op de website van de Leeuwarder Courant.

Samantha - Onderwijsassistent

Zonder diploma zat Samantha thuis. ,,Ik tocht: ‘wat moat ik no mei myn libben?’.’’ Haar moeder nam haar mee naar de basisschool in het dorp waar ze overblijfmoeder is. Dat beviel Samantha goed. ,,De bern wiene sa skattich en leaf, ik wist dat ik der mear mei dwaan moast.’’ Ze ging in gesprek met de directeur en liep een halfjaar als snuffelstagiair door de schoolgangen.

Ze besloot om te gaan studeren, maar ze wilde niet op mbo-niveau 1 beginnen. Trots: ,,Nei in IQ- en talittingstest mocht ik op nivo 4 starte.’’ Nu zit ze in het tweede jaar van de opleiding tot onderwijsassistente. ,,Bern motivearje en stimulearje: do bist in stikje fan harren takomst.’’

Thom - Middenkaderfunctionaris Infra

Thom zit in het laatste jaar van de mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris Infra op ROC Friese Poort in Drachten. ,,Talen enzo, dat was niks voor mij. Op het vmbo had ik gym als examenvak, ik zou eerst ook naar het Cios. Maar ik wilde geen gymleraar worden. Ik heb er ook nog aan gedacht om militair te worden, maar dan ben je altijd van huis. Dat leek me ook niks.’’

Tijdens een meeloopdag voor een opleiding in de bouwsector werd hij aangesproken door een docent van zijn huidige opleiding. ,,Hij vond dat ik me meer als een infra-jongen gedroeg. Deze opleiding was ik nergens tegengekomen in brochures, best apart. Mooi dat ik die docent tegenkwam.’’

Marit - Social Work

Dat Marit goed is in haar vak, is afgelopen maart gebleken tijdens Skills The Finals , ook wel het ‘Nederlands Kampioenschap voor mbo’ers’ genoemd. Ze werd nummer één van heel Nederland in het vakgebied maatschappelijke zorg. ,,It wie in enoarm leuke ûnderfining.’’

Tijdens het evenement liep ze haar huidige vriend tegen het lijf die meedeed als lasser. ,,Hy is tredde wurden. We hiene inoar al sjoen by de kennismakking en hiene appkontakt, it plan wie om út iten te gean.’’ Maar door de coronapandemie verliep het net iets anders. ,,It gie allegearre wol wat oars as oars, mar it wie der net minder leuk om.’’

Ritse - Helpende Zorg en Welzijn

De twintiger staat graag in de schijnwerpers en schitterde al in Holland's Next Top Model waar hij in 2017 tweede werd. Op aanraden van familie en vrienden deed hij mee. ,,Het was de eerste keer dat mannen meededen, ik was een beetje sceptisch. Vond het wat een vrouwenprogramma.’’ Maar het heeft goed uitgepakt. ,,Het was leuk. Ik was gewoon mezelf en het poseren lukte wel aardig.‘’

Voor de opnames moest hij een maand weg van school. Hij zat in het laatste jaar van een zorgopleiding aan ROC Friese Poort in Sneek, deze heeft Ritse wel kunnen afronden. ,,Ik had een hoge gunfactor.’’ Maar het blijft bij dat papiertje. ,,Van werken in de zorg word ik niet gelukkig.’’ Hij koos de studie met het idee dat het hem snel naar niveau 4 zou brengen, zodat hij daarna de acteeropleiding kon volgen. Maar dromen veranderen.

Anouk - Bedrijfsadministrateur

De keuze voor haar vervolgstudie was niet een lastige. ,,Ik wie hiel goed yn ekonomy en wiskunde en woe altyd graach in eigen bedriuw ha.’’ Ze was van plan om na haar afstuderen in de horeca te blijven werken tot er een nieuwe uitdaging voorbijkwam.

,,Ik bin op jonge leeftiid begûn yn de ôfwask, ik woe oan it wurk.’’ Dat deed ze bij het Bowling- en Zalencentrum en ‘t Raedhus. ,,Dêrnei stie ik yn ’e keuken, efter de bar en yn de betsjinning. Ik ha der in hiele moaie tiid hân, soms wurkje ik der noch wolris en dat doch ik mei alle leafde.’’