Terug

Driejarig onderzoek 'Zorg voor de toekomst'

donderdag 08 oktober 2020

In het NRO-onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ bundelen vier roc’s en drie onderzoeksinstellingen en expertisecentra hun krachten om praktijkroutes in mbo-zorgopleidingen te versterken.

Praktijkroutes zijn een antwoord op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk van zorgmedewerkers. Die verandering kenmerkt zich in de ontwikkeling van een houding van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en in de ontwikkeling van een continue leercultuur op de werkvloer. In een praktijkroute wordt een belangrijk deel van de opleiding op de werkvloer vormgeven, ook in de beroepsopleidende leerweg. De deelnemende roc’s hebben al een aantal jaar ervaring met een of meer praktijkroutes voor hun zorgopleidingen, van niveau 2 tot en met 4. Die omslag gaat niet vanzelf: veranderingen op diverse niveaus - van visieontwikkelingen tot werkvloer - met regionale en contextspecifieke diversiteit, spelen hierbij een rol. Praktijkpartners hebben behoefte aan meer stuurkracht om hun praktijkroutes te kunnen (door)ontwikkelen.

In dit onderzoek werken we aan een instrumentarium dat de stuurkracht voor deze en andere instellingen bij het vormgeven van praktijkroutes kan vergroten. Hiervoor maken we gebruik van een scenarioaanpak.

Bij het onderzoek zijn betrokken: ROC Friese Poort, Nova College, Graafschap College, ROC Nijmegen, HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Vilans en ECBO.