0900 8 996 996
(normaal tarief)

Diplomering medewerkers Werk-leerbedrijf Noard East Fryslân (NEF)

Geplaatst op 27 februari 2018

Medewerkers Werk-leerbedrijf Noard East Fryslân (NEF) hebben na een jaar van hard werken hun Entree-diploma in ontvangst genomen. Een Entree-opleiding is een basis mbo-opleiding op niveau 1. Veel medewerkers van NEF hebben in de afgelopen jaren met succes hun diploma mogen halen en ook dit jaar nam er een groep van 12 medewerkers deel.

De deelnemers gingen gedurende het jaar, één keer per week naar ROC Friese Poort in Dokkum. De beginfase van de opleiding werd als spannend ervaren, zo ook de toetsen en examens. De deelnemers slaagden allemaal glansrijk, waarbij een enkeling zelfs zijn/haar eerste diploma behaalde. De opleiding wordt door de deelnemers en leerkrachten ook vaak "een feestje" genoemd. De groep is gedurende het jaar erg naar elkaar toe gegroeid. Een aantal deelnemers hebben de smaak van het leren te pakken en er werd na de diplomering geïnformeerd naar de mogelijkheden tot een vervolgopleiding.

Bron: RTV NOF

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's